Ældre nyhed: 7. juli 2021

Ny guide skal hjælpe dig, når du bliver forælder

Hvert år kommer cirka 60.000 børn til verden i Danmark. Mange ventende eller nybagte forældre oplever, at de i tiden under og efter graviditeten skal forholde sig til mange nye informationer, aftaler og deadlines på tværs af det offentlige. Ny guide kan være med til at give dig et overblik.

Udover at skulle vænne sig til en anden hverdag med et nyt familiemedlem, skal man som forælder også have styr på eksempelvis barslen, navngivning, daginstitutioner og vaccinationer.

På baggrund af analysen af brugerrejsen ”Blive forælder” er der udviklet en digital guide på borger.dk. Guiden, som du finder på www.borger.dk/bliveforælder giver et overblik over alt det, man skal tage stilling til i den nye livssituation som nybagte forældre. En lang række offentlige myndigheder har bidraget med informationer til guiden, blandt andet har Familieretshuset bidraget med overblik over navngivning samt reglerne ift. forældremyndighed når man er henholdsvis gift, samlevende eller separeret.

Guiden er bygget op, så man som kommende eller nybagt forælder selv kan klikke sig rundt i oplysningerne, alt efter hvad man har brug for hjælp til. Om det er før barnet kommer til verden, barnets første år eller begge dele.

Målgruppen for guiden er kommende forældre – eller forældre med et barn, som er under et år gammelt.