Ældre nyhed: 3. januar 2024

Mod­ta­ger el­ler be­ta­ler du den ret­te bi­drags­sats?

Bidragssatser som fx børnebidrag reguleres én gang i året. Til januar stiger satserne, og I bør derfor allerede nu ændre den faste overførsel, så den passer med det nye beløb for 2024.

Der er mange ting at huske, når man går ind i et nyt år.

Betaler eller modtager du fx børnebidrag eller andre bidrag, så er det vigtigt at få rettet dem til, så de følger de nye bidragssatser, der gælder pr. 1/1 2024.

Det gælder både for de bidrag, der er fastsat af Familieretshuset, men det gælder også, hvis i I selv har aftalt en bidragssats uden om Familieretshuset.

Viser det sig til januar, at du har modtaget forkert beløb, så skal du bede den, der betaler bidraget, om at ændre sin overførsel.

Hvis der er uenighed, eller du har brug for hjælp til at få udbetalt bidraget, så skal du kontakte Udbetaling Danmark.