Ældre nyhed: 1. juli 2021

Husk du kan søge rådgivning mens du afventer sagsbehandling i Familieretshuset

En ny rapport fra Trygfonden og Børns Vilkår sætter fokus på børns trivsel, herunder hvordan skilsmisser og lange sagsbehandlingstider kan påvirke børns trivsel.

En netop offentliggjort rapport fra Trygfonden og Børns Vilkår, konkluderer, at børn, der er involveret i familieretlige konflikter, trives dårligere end andre børn, og kompleksiteten og varigheden har afgørende betydning for, hvor hårdt konflikterne rammer børnenes trivsel. Rapporten peger også på, at de lange ventetider i Familieretshuset kan være med til at forværre konflikterne.

Vi arbejder målrettet på at nedbringe ventetiderne

I Familieretshuset er vi fuldt ud opmærksomme på, hvordan langvarige, komplekse konflikter mellem forældre er hårdt for børnene, og vi er oprigtig kede af det på især børnenes vegne. Derfor har vi et helt særligt fokus på at få nedbragt ventetiderne, som vi for alvor begynder at knække på den anden side af sommer. Ved juletid regner vi med, at de er halverede.

"Grunden til de lange ventetider skyldes primært en underfinansiering af systemet, og COVID-19 har bidraget yderligere til de lange vente- og sagsbehandlingstider."

”Vi er meget bevidste om, at de lange ventetider er et stort problem for de børn og forældre, som må vente på at komme til møde i Familieretshuset. I de sager, hvor der er særlige risikofaktorer eller et højt konfliktniveau, som kan risikere at påvirke barnets trivsel negativt, træffer vi også midlertidige afgørelser af hensyn til barnets tarv, og hvis der er akut fare for barnets tarv, griber vi selvfølgelig ind med det samme,” siger direktør Anette Hummelshøj.

Med merbevillingerne på Finansloven har det været muligt at ansætte mere end 200 nye medarbejdere hen over foråret, så vi nu har de nødvendige ressourcer til at få reduceret ventetiderne. Lige nu har vi derfor fokus på at onboarde dem og klæde dem på til at kunne løfte på den meget vigtige opgave, vi har i Familieretshuset.

Ekstra rådgivning til brudte familier

For at hjælpe de forældre, der afventer behandling af deres sag i Familieretshuset, har flere organisationer, herunder Børns Vilkår og Mødrehjælpen, fået tilskud fra regeringens pulje ”Rådgivning af skilsmisseramte familier”. Her tilbyder de rådgivning til de forældre, hvor der er konflikter eller uenighed om børnene. Målet er, at rådgivningen skal være med til at afhjælpe de konflikter, der måtte være.

Familieretshuset henviser til rådgivningstilbuddet i kvitteringsbreve, der sendes til forældrene, når de har søgt om hjælp hos Familieretshuset og på hjemmesiden: