Ældre nyhed: 10. maj 2021

Brugerundersøgelse har sat spot på fremtidens Familieretshus

Både forældre og børn er overordnet meget positive og føler sig hjulpet i Familieretshuset. Det viser hovedkonklusionerne i en netop afsluttet brugerundersøgelse fra Oxford Research, som er gennemført i samarbejde med Familieretshuset.

Formålet med brugerundersøgelsen i Familieretshuset har været at kortlægge forældrenes oplevelse, når Familieretshuset leverer sagsbehandling ud fra fremtidens fuldt implementerede reform, og samtidig få vigtig viden om, hvad det kræver af Familieretshus at levere det. Og perspektiverne er meget lovende.

Analysen fra Oxford Research har været en del af brugerundersøgelsen, som er blevet gennemført i København, hvor et tværfagligt team bestående af 4 børnesagkyndige forældrerådgivere og 4 jurister sammen med medarbejdere fra Børneenheden har holdt møder og sagsbehandlet ansøgningerne vedrørende de 73 familier. Familierne har i projektet fået den service, der ligger i fremtidens Familieretshus.

Færre konflikter og kortere sagsbehandlingsforløb

Af de 73 familiers tilbagemeldinger, fremgår det, at tre ud af fire forældre oplever, at deres børns behov har været i centrum i sagen. Forældrene oplever generelt, at medarbejderne i Familieretshuset har stor viden om deres børns behov, og at medarbejderne er gode til at styre sagsforløbet. Forældrene føler sig positivt mødt, og at de får de relevante tilbud.

Rapporten viser også, at både i familieretlig udredning og familiemægling er konfliktniveauet faldet blandt forældrene efter forløbet i fremtidens Familieretshus.

Et andet centralt område er, at børnene blev inddraget gennem kontaktpersonordningen. Tilbuddet om en kontaktperson blev øget, så forældre til børn på mindst syv år blev ringet op med information og fik tilbudt en kontaktperson til barnet. Børnene giver i undersøgelsen udtryk for, at de føler sig trygge og får god hjælp af deres kontaktperson.

Tiden er en afgørende faktor for oplevelsen. Udgangspunktet har været, så vidt som muligt, at undgå vente- og sagsbehandlingstid for at leve op til det ønskede serviceniveau i fremtidens Familieretshus. Det har været medvirkende til og haft stor betydning for tilfredshedsniveauet.

Skaber værdi for familierne

Vicedirektør Jacob Buch ser frem til, at Familieretshuset i løbet af 2022 kan levere den fulde reform-pakke, da familiernes oplevelse af deres forløb i en alvorlig livskrise er afgørende for fremtiden.

”Det er lykkes at skabe noget dybdegående brugerdata, som i den grad underbygger, at vi, med den rette bemanding og de rette ressourcer, kan lykkes med at skabe et meningsfuldt forløb for familier i en alvorlig livskrise. Analysen viser, at den retning, der blev sat med den familieretlige reform, er den rigtige vej at gå. Når reformens intentioner gennemføres fuldt ud, skabes den værdi, som oprindeligt var tanken,” understreger vicedirektør Jacob Buch.

”Undersøgelsen viser, at reformen hviler på et stærkt fagligt fundament, og forventningen er da også, at Familieretshuset kan tilbyde den fulde reformpakke til alle berørte familier fra sommeren 2022. Den gavner først og fremmest de børn, der kommer i klemme i en skilsmissesituation.”

Baggrund om reformen

Fra politisk side er der indgået aftale om, at Familieretshuset i en periode sætter implementeringen af den familieretlige reform i bero. Det betyder, at Familieretshuset fastholder det nuværende antal møder per sag. Det betyder, at Familieretshuset nu kan sætte mest muligt ind på afvikling af de mange sager, der har hobet sig op. Med færre antal møder og fuld fokus på afvikling af sagspuklen forventes det, at Familieretshusets vente- og sagsbehandlingstider vil være nedbragt i sensommeren 2022.

Når ventetiderne er bragt ned, vil Familieretshuset i løbet af 2022 øge antallet af møder i de enkelte sager og dermed nå målet med at give alle berørte borgere den fulde reformpakke. Det betyder helt konkret flere møder og tilbud til den enkelte familie – præcis som det er tanken med den familieretlige reform.