Ældre nyhed: 10. december 2021

Familieretshuset får udtalelse fra Ombudsmanden

Ombudsmanden udtaler sig fredag den 10. december om en konkret sag om iværksættelse af sagkyndig erklæring i en samværssag.

”Vi tager udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand meget alvorlig. Det er dybt beklageligt, at vi i den konkrete sag ikke har været bekendt med dommen fra Landsretten, og at vi ikke tilstrækkeligt hurtigt har fået igangsat en sagkyndig erklæring. Vi vil nu læse Ombudsmandens udtalelse grundigt igennem, så vi kan drage læring af sagen", udtaler vicedirektør Jacob Buch.

Familieretshuset har samtidig svært ved at få eksterne autoriserede psykologer til at udarbejde de sagkyndige erklæringer, som kun kan udføres af eksterne psykologer. Familieretshuset har derfor sat en række initiativer i gang, som skal bidrage til at løse udfordringen. Det er afgørende for Familieretshuset, at familierne ikke belastes af lange ventetider på sagkyndige erklæringer.