Ældre nyhed: 13. september 2023

Be­ta­ling af bør­ne­bi­drag gæl­der og­så i fe­ri­er

Ferieuger kan give anledning til spørgsmål om alt fra økonomi til fordeling af børnene i ferien. Hvis du betaler børnebidrag, og er der et fastsat eller et aftalt fast, løbende børnebidrag hele året, gælder dette også for sommerferieuger, efterårsferie, vinterferie og juleferieuger.

Når man som fraskilt skal holde sommerferie, efterårsferie, vinterferie eller juleferie med sine børn kan der løbende opstå spørgsmål om alt fra økonomi til fordeling af børnene hen over ferien blandt fraskilte forældre.

Betaler du børnebidrag, er det værd at vide at:

  • Betaler du børnebidrag – og er der et fastsat eller et aftalt fast, løbende børnebidrag hele året - gælder dette også for ferieuger. Beløbet er hverken større eller mindre end resten af året.
  • Selv om I hver især er på ferie med jeres børn fx. i løbet af sommerferien, og du dermed har barnet flere sammenhængende uger end i hverdagen, gælder det stadig, at det børnebidrag som er fastsat for hele året, også skal betales i ferieperioden.
  • Du kan læse mere om børnebidrag, og hvordan du søger her: https://familieretshuset.dk/foraeldreansvar/foraeldreansvar/boernebidrag