Samvær­s­ty­per

Samvær kan være alt fra en times samvær fire gange om året til en 7/7-deleordning, hvor jeres barn er lige meget hos jer. Samværet kan højst være halvdelen af barnets tid – ellers er der tale om en bopælsændring. Omfanget af samvær afhænger af jeres og især jeres barns individuelle forhold og behov. Alt kan lade sig gøre, så længe det er godt for jeres barn. Jeres barns behov vil typisk ændre sig i takt med, at barnet vokser og udvikler sig. Derfor vil det være naturligt, at jeres samværsordning også ændrer sig, så den passer til jeres barn.

Weekendsamvær hver anden weekend

Samværet begynder fredag med afhentning i institution/skole eller lørdag morgen. Samværet slutter søndag eftermiddag eller mandag morgen med aflevering i institution.

Weekend samvær plus en eller to hverdage

Denne ordning omfatter – ud over weekend hver anden weekend – også samvær i hverdagene. Typisk lægger forældre et hverdagssamvær ind i den uge, hvor der ikke er weekendsamvær. Fx fra torsdag eftermiddag efter skole eller institution til fredag morgen. Nogle forældre aftaler også en eftermiddag i hver uge. Fx onsdag. Hverdagssamværet kan både være med og uden overnatning.

Udvidet weekendsamvær hver anden uge

Her starter samværet typisk torsdag eller onsdag og varer til mandag eller tirsdag morgen. Typisk vil der være tale om et samvær med fire eller fem overnatninger hos samværsforælderen i træk.

Deleordning

En deleordning betyder, at barnet er lige meget hos begge forældre. Det sige at jeres barn overnatter syv eller seks dage ud af fjorten dage hos den af hvor barnet ikke har registreret sin adresse hos.

Dagssamvær

Er samvær uden overnatning. Det kan være alt fra en halvtimes samvær til en hel dag. Et dagssamvær kan både foregå i samværsforælderens eget hjem eller et andet sted, som I er blevet enige om. Dagsamvær kan være i forbindelse med en bestemt aktivitet. Fx en fritidsaktivitet, en tur på legeplads, svømmehal eller bibliotek, en tur i en forlystelsespark, Zoologisk have, biografen eller lignende.

Optrapningsordninger – gradvist mere samvær

Ved en optrapningsordning aftaler I typisk at starte med dagssamvær i trygge velkendte rammer for jeres barn.Det kan eksempelvis starte med en halv time på den forælders adresse, som jeres barn bor hos. Samværet udvides herefter gradvist først til en hel time, så til to eller tre timer, så til en halv dag, en hel dag, samvær med overnatning og flere dage i træk med overnatning og så videre.

Samtidig kan samværet også flyttes fra at foregå i bopælsforælderens hjem – måske med bopælsforælderens tilstedeværelse – til at foregå uden for hjemmet, til at være hjemme hos samværsforælderen uden, at der er en anden tryghedsperson for barnet tilstede under samværet.