Vi er ik­ke gift, men sam­le­ven­de

Hvis I går fra hinanden som ”papirløst” samlevende, skal I hverken separeres eller skilles. Men derfor er der alligevel en række ting, I bør undersøge eller overveje.

Jeres fælles børn

I vil fortsat være forældre for jeres børn. Uanset om I flytter fra hinanden eller ej. Men når I flytter fra hinanden, er der en række forhold, I skal tage stilling til. Det handler om, hvor børnene skal bo, hvordan samværet med børnene skal indrettes, om der skal aftales eller fastsættes børnebidrag, og om der skal ske ændringer i forældremyndigheden. Der er også mulighed for at søge om forskellige tilskud. Måske boligsikring eller tilskud som enlig forsørger. Det kan I læse mere om her på borger.dk

Rådgivning

I har mulighed for at få tilbudt en rådgivnings- og afklaringssamtale. Det er frivilligt, om I hver især ønsker at deltage i samtalen. Samtalen skal understøtte jeres mulighed for at arbejde med jeres relation som forældre og til at håndtere og forstå jeres børns reaktion på, at I flytter fra hinanden. Det kan I læse mere om her

Ingen ægtefællebidrag

Når I bor sammen uden at være gift, har I ikke pligt til at forsørge hinanden. Heller ikke efter I går fra hinanden. Ingen af jer har derfor mulighed for at få ægtefællebidrag. Heller ikke selvom I har boet sammen i mange år, og der er stor forskel på jeres indkomster.

Har I boet sammen i en lejebolig?

Hvis I har boet sammen i mindst to år i en lejebolig, kan I i forbindelse med, at I flytter fra hinanden, aftale, hvem der skal have ret til at blive boende i lejeboligen. Hvis I ikke kan blive enige, kan byretten bestemme, at den af jer, der har mest behov for at bo i lejligheden, kan overtage den. Også selvom det er den anden, der står på lejekontrakten. Det kræver dog, at I har boet sammen i mindst to år før disse regler gælder. Husk at meddele udlejer, hvad I finder ud af.

Har I tilgodeset hinanden på anden måde?

Hvis I har lavet et testamente til fordel for hinanden, eller hvis I har indsat hinanden som begunstigede i for eksempel livsforsikringer, pensionsordninger, ATP eller lignende, skal I overveje, hvorvidt det skal ændres.

Gæld?

I hæfter for jeres egen gæld. Det gælder både før, under og efter, I har boet sammen. Egen gæld er det, du alene har skrevet under på at skylde.

Hvis I har fælles gæld, hæfter I fortsat begge to for gælden. Fælles gæld er det, I  har skrevet under på, at I skylder i fællesskab. Det betyder, at kreditor kan kræve gælden betalt hos hver af jer. Hvis den ene af jer derfor kommer til at betale mere end sin del, kan denne ekstra del kræves betalt af den anden. Hvis kreditor går med til det, kan det dog godt aftales, at hele gælden overtages af den ene af jer. Men det er altså ikke nok, at I bare selv aftaler det.

Dele jeres ting

Selvom I har boet sammen, ejer I stadig jeres egne ting. Men hvis I har købt større ting sammen, skal I dele dem. Hvis I ikke kan blive enige, kan I henvende jer til skifteretten, som kan hjælpe jer med at afgøre, hvordan jeres fælles ejendele skal fordeles mellem jer. Læs mere på domstol.dk