Ægtefællebidrag i forbindelse med separation og skilsmisse

I forbindelse med separation og skilsmisse skal der tages stilling til, om en ægtefælle efter separationen eller skilsmissen skal have pligt til at forsørge den anden ægtefælle.

Har din ægtefælle pligt til at forsørge dig efter separationen eller skilsmissen, kan du søge Familieretshuset om at få fastsat ægtefællebidrag. Både mænd og kvinder kan søge ægtefællebidrag.

Beregning af ægtefællebidragets størrelse

Hvis I ikke kan blive enige om ægtefællebidragets størrelse, kan du søge Familieretshuset om at afgøre, hvor stort ægtefællebidraget skal være. Vi anvender nogle retningslinjer, når vi fastsætter beløbet. Du kan læse mere om disse retningslinjer i en kort oversigt nedenfor.

Et ægtefællebidrag fastsættes til et beløb i hele tusinde og med månedsvis forfald forud – eksempelvis 2.000 kr. pr. måned.

Beregning af jeres indkomster

Jeres indkomst omfatter alle indtægter, herunder lønindkomst, bonus, honorarer, renteindtægter, aktieudbytte, over- og underskud ved personlig virksomhed samt i selskaber, som I har bestemmende indflydelse over. Dette gælder også selskaber, som I indirekte ejer via andre selskaber.

Der gælder særlige regler, hvis I har en skattefri indkomst.

Ophør af ægtefællebidrag

Pligten til at betale ægtefællebidrag ophører automatisk i to tilfælde:

  • hvis den, der betaler bidrag, dør eller
  • hvis den, der modtager bidrag, gifter sig igen.