Ek­semp­ler på be­reg­ning af æg­te­fæl­lebi­drag

Eksempler på beregning af ægtefællebidragets størrelse

Eksempel 1

Betaler har en indkomst på 350.000 kr.

Modtager har en indkomst på 240.000 kr.

Parret har to børn, som betaler er pålagt at betale normalbidrag til.

Forskellen på parternes indkomst, når der er taget hensyn til forpligtelser i forhold til børn = 73.000 kr.

1/5 af forskellen = 14.600 kr.

Ægtefællebidraget vil formentlig blive fastsat til 1.000 kr. pr. måned.

Eksempel 2

Betaler har en indkomst på 850.000 kr.

Modtager har en indkomst på 250.000 kr.

Parret har to børn, som betaler er pålagt at betale normalbidrag + 100 % af grundbeløbet til.

Forskellen på parternes indkomst, når der er taget hensyn til forpligtelser i forhold til børn = 529.968 kr.

1/5 af forskellen = 105.994 kr.

Da et ægtefællebidrag på 9.000 kr. pr. måned vil betyde, at modtagers indkomst inklusiv ægtefællebidrag vil blive 358.000 kr. om året, vil ægtefællebidraget blive nedsat som følge af modtagers relativt høje indkomst.

Ægtefællebidraget vil formentlig blive fastsat til 8.000 kr. pr. måned.