Hvis du vil have frigivet båndlagt arv

Er din arv båndlagt, betyder det, at du ikke kan bruge af arven. Du kan kun få renterne af den udbetalt. Arveloven giver imidlertid mulighed for, at Familieretshuset kan tillade frigivelse af arven. Der er tre forskellige muligheder for helt eller delvist at få frigivet båndlagt arv.

Hvis arven har ringe værdi

Hvis en båndlagt arv er på under 100.000 kr., kan Familieretshuset give tilladelse til frigivelse af hele arven. Det kræver, at der ikke er særlige omstændigheder, der taler imod. Særlige omstændigheder kan være tilfældet, hvor vi vurderer, at du er klart uegnet til at råde over arven.

Din ansøgning skal du sende til den forvaltningsafdeling, som bestyrer din båndlagte arv.

Forvaltningsafdelingen sender herefter din ansøgning til Familieretshuset sammen med det testamente, hvori båndlæggelse er blevet bestemt.

For at vi kan behandle sagen, skal du vedlægge din seneste årsopgørelse.

Velfærdssag for dig

Hvis det er en velfærdssag for dig, kan Familieretshuset give tilladelse til frigivelse af den båndlagte arv til et konkret formål.

Det kan fx være en velfærdssag for dig at få frigivet til boligformål, uddannelse eller hjælp i forbindelse med sygdom eller lignende.

Din ansøgning skal du sende til den forvaltningsafdeling, som bestyrer din båndlagte arv.

Forvaltningsafdelingen sender herefter din ansøgning til Familieretshuset sammen med testamentet.

Til brug ved behandling af din ansøgning skal du vedlægge:

  • dokumentation for udgiftens størrelse (det der søges om frigivelse til)
  • din seneste årsopgørelse
  • et aktuelt budget over dine indtægter og udgifter.

Båndlæggelsen tjener ikke længere et rimeligt formål

Hvis der ikke længere er et rimeligt formål med, at arven er båndlagt, kan Familieretshuset give tilladelse til at frigive hele arven.

Frigivelse kan ske, hvis omstændighederne har ændret sig, så båndlæggelse ikke længere tjener noget fornuftigt formål. Det kan fx være tilfældet, hvis det er mange år siden testamentets oprettelse, og det er åbenbart, at du kan råde fuldt forsvarligt over arven.

Arveladers oprindelige intentioner med båndlæggelsen kan dog ikke censureres. Hvis båndlæggelsen oprindeligt har haft et formål, der må anses som urimeligt, og dette formål har været tilsigtet af arveladeren, kan arven ikke frigives. Dog med undtagelse af, at arven er af ringe værdi, eller frigivelse er en velfærdssag for dig.

Din ansøgning skal du sende til den forvaltningsafdeling, som bestyrer din båndlagte arv.

Forvaltningsafdelingen sender herefter din ansøgning til Familieretshuset sammen med det testamente, hvor båndlæggelsen er blevet bestemt.

Til brug ved behandlingen af din ansøgning skal du vedlægge:

  • begrundelse for at båndlæggelsen ikke længere tjener et rimeligt formål
  • din seneste årsopgørelse.