Ansøgning om godkendelse – forbrug af formue

Som værge skal man altid have Familieretshusets godkendelse inden man kan bruge af den værgedes formue. Du skal derfor ansøge om vores godkendelse. Nedenfor kan du læse mere om, hvad du skal vedlægge din ansøgning til os, alt efter hvad du ønsker godkendt.

Når du som værge har brug for at anvende formue til gavn for den værgede.

Ansøg om godkendelse – forbrug af formue til eksempelvis budgetunderskud, ferie, kørsel, gaver og andet.

Budgetunderskud

Til brug for ansøgningen skal du vedlægge/oplyse:

 • Seneste årsopgørelse for personen under værgemål vedlægges.
 • Du skal oplyse det gennemsnitlige månedlige underskud.
 • Du skal vedhæfte et specificeret årsbudget over samtlige indtægter (inklusive formueafkast) og udgifter.

Ferie

Til brug for ansøgning skal du vedlægge/oplyse:

 • Seneste årsopgørelse for personen under værgemål vedlægges.
 • Du skal oplyse det samlede beløb, du ønsker frigivet.
 • Dokumentation/overslag over udgifterne til ferien.
 • Hvis der er udgift til ledsager(e) skal du begrunde behovet for ledsagelsen, antallet af ledsagere. Du skal også oplyse, hvem de er samt deres relation til den værgede.

Kørsel for/med personen under værgemål

Til brug for ansøgningen skal du vedlægge/oplyse:

 • Seneste årsopgørelse for personen under værgemål vedlægges.
 • Du skal oplyse det samlede beløb, du ønsker frigivet.
 • Kørselsregnskab med angivelse af dato for kørsel, antal kilometer pr. kørsel, formålet med kørslen og takst pr. kørt kilometer (udgangspunktet er statens lave kørselstakst).

Gaver eller arveforskud

Til brug for ansøgningen skal du vedlægge/oplyse:

 • Seneste årsopgørelse for gavegiver vedlægges.
 • Du skal oplyse det samlede beløb, du ønsker frigivet.
 • Hvem (oplys navn) skal modtage gave. Du skal oplyse relationen til gavegiver og det konkrete beløb, som den enkelte skal have i gave.
 • Du skal oplyse begrundelsen for at give en gave. Hvis gavegiver tidligere har givet gaver i den ansøgte størrelsesorden, skal du vedlægge dokumentation for det. Hvis der er økonomiske vanskeligheder hos gavemodtager, skal dette beskrives og dokumenteres, ligesom du skal vedlægge gavemodtagers seneste årsopgørelse.
 • Du skal oplyse alle gavegivers livsarvinger (børn, børnebørn m.v.)
 • Er der andre livsarvinger end gavemodtager, skal vi have dokumentation for deres holdning til gaven/arveforskuddet.
 • Hvis gavegiver har oprettet testamente, skal du vedlægge det.
 • Du skal kort beskrive gavegivers helbredstilstand.
 • Du skal oplyse, om der fremadrettet vil være behov for at frigive formue til dækning af gavegivers fornødenheder/anskaffelser.

Andet

Til brug for ansøgningen skal du vedlægge/oplyse:

 • Seneste årsopgørelse for personen under værgemål vedlægges.
 • Du skal oplyse det samlede beløb, du ønsker frigivet.
 • Du skal oplyse formålet med ansøgningen/frigivelsen.
 • Du skal vedlægge dokumentation/overslag over udgiften.