Ansøgning om godkendelse – Brug af indtægt

Som værge kan du som udgangspunkt anvende den værgedes indtægt til gavn for den værgede uden Familieretshusets godkendelse. Der er dog visse ting (dispositioner), som du skal have vores godkendelse til. Det er typisk mere usædvanlige dispositioner, eller situationer, hvor den værgede skal afholde større udgifter for andre. Det kan for eksempel være i relation til ledsagelse på ferie. Det kan være gaver, der ligger ud over sædvanlige lejlighedsgaver. Eller det kan være udgifter og/eller tidsforbrug, som du ønsker betaling for af den værgedes midler.

Relevant - når du som værge ønsker at anvende den værgedes indtægter til gavn for pågældende.

Ansøg om brug af indtægter, når der er tale om en mere usædvanlig udgift. Du skal altid søge, hvis du ønsker at udbetale penge til dig selv af værgedes indtægt.

Ferie

Til brug for ansøgningen skal du vedlægge/oplyse:

 • Seneste årsopgørelse for personen under værgemål vedlægges.
 • Du skal oplyse det samlede beløb, du ønsker at bruge på ferien.
 • Dokumentation/overslag over udgifterne til ferien.
 • Hvis der er udgift til ledsager(e) skal du begrunde behovet for ledsagelsen og antallet af ledsagere. Du skal også oplyse, hvem de er, samt deres relation til den værgede.

Kørsel for/med personen under værgemål

Til brug for ansøgningen skal du vedlægge/oplyse:

 • Seneste årsopgørelse for personen under værgemål vedlægges.
 • Du skal oplyse det samlede beløb, du ønsker frigivet.
 • Kørselsregnskab med angivelse af dato for kørsel, antal kilometer pr. kørsel, formålet med kørslen og takst pr. kørt kilometer (udgangspunktet er statens lave kørselstakst).

Gaver eller arveforskud

Til brug for ansøgningen skal du vedlægge/oplyse:

 • Seneste årsopgørelse for gavegiver vedlægges.
 • Du skal oplyse det samlede beløb, du ønsker frigivet.
 • Hvem (oplys navn) skal modtage gave. Du skal oplyse relationen til gavegiver og det konkrete beløb, som den enkelte skal have i gave.
 • Du skal oplyse begrundelsen for at give en gave. Hvis gavegiver tidligere har givet gaver i den ansøgte størrelsesorden, skal du vedlægge dokumentation for det. Hvis der er økonomiske vanskeligheder hos gavemodtager, skal dette beskrives og dokumenteres, ligesom du skal vedlægge gavemodtagers seneste årsopgørelse.
 • Du skal oplyse alle gavegivers livsarvinger (børn, børnebørn m.v.)
 • Er der andre livsarvinger end gavemodtager, skal vi have dokumentation for deres holdning til gaven/arveforskuddet.
 • Hvis gavegiver har oprettet testamente, skal du vedlægge det.
 • Du skal kort beskrive gavegivers helbredstilstand.
 • Du skal oplyse, om der fremadrettet vil være behov for at frigive formue til dækning af gavegivers fornødenheder/anskaffelser.

Andet

Til brug for ansøgningen skal du vedlægge/oplyse:

 • Seneste årsopgørelse for personen under værgemål vedlægges.
 • Du skal oplyse det samlede beløb, du ønsker frigivet.
 • Du skal oplyse formålet med ansøgningen.
 • Du skal vedlægge dokumentation/overslag over udgiften.
 • Du skal vedlægge dokumentation for aktuelt indestående på indtægtskontoen.