Gældsstiftelse (herunder beboerindskudslån)

En værge skal altid have Familieretshuset godkendelse, hvis det på vegne af den værgede er nødvendigt at stifte gæld. Det betyder, at eksempelvis beboerindskudslån skal godkendes af Familieretshuset. Afhængigt af hvad du søger om, er der en række oplysninger, du skal sende med til os sammen med din ansøgning.

Relevant når: Du som værge på vegne af den værgede har brug for at stifte gæld. Det kan for eksempel være til betaling af beboerindskud.

Ansøg om at stifte gæld på den værgedes vegne.

Beboerindskudslån

Til brug for ansøgningen skal du vedlægge/oplyse:

  • Seneste årsopgørelse for personen under værgemål vedlægges.
  • Du skal oplyse det beløb, det drejer sig.
  • Du skal beskrive behovet for låneoptagelse.
  • Du skal vedlægge dokumentation i form af lejekontrakt og bevilget beboerindskudslån.

Anden gældsstiftelse

Til brug for ansøgningen skal du vedlægge/oplyse:

  • Seneste årsopgørelse for personen under værgemål vedlægges.
  • Du skal oplyse størrelsen af lånet.
  • Du skal beskrive behovet for låneoptagelse.
  • Du skal vedlægge dokumentation for de udgifter, som skal dækkes af låneprovenuet.
  • Du skal vedlægge dokumentation for lånevilkårene (eksempelvis lånetilbuddet fra långiver, gældsbrev eller lignende).
  • Du skal vedlægge budget over indtægter og udgifter efter låneoptagelsen.

Hvordan søger jeg

Der er ingen formkrav til din ansøgning. Du vælger derfor den metode, der passer dig bedst. Ønsker du at sende ansøgningen med bilag pr. mail, kan du med fordel anvende vores mailadresse: post@familieretshuset.dk.

Er du i tvivl, om din mailadresse er sikker, kan du også sende til os fra din digitale postkasse. Det gør du via e-Boks eller Borger.dk.