Andre dispositioner

Som værge kan du have brug for Familieretshuset godkendelse til andre ting (dispositioner) end formue- og indtægtsforbrug, salg af fast ejendom eller gældsstiftelse. Det kan være, at den værgede skal købe en bolig, skal give arveafkald eller at du på vegne af den værgede skal sælge en særlig værdifuld genstand. Afhængigt af hvad du søger om, kan der være forskel på, hvilke oplysninger du skal sende med din ansøgning. Nedenfor kan du se, hvilke oplysninger du normalt altid skal vedlægge i ansøgningen til os.

Relevant når: Du som værge har brug for Familieretshusets godkendelse af en nødvendig disposition til gavn for den værgede.

Ansøg om godkendelse af andre dispositioner, når dispositionen er nødvendig af hensyn til den person, som du er værge for.

Andre dispositioner

Til brug for ansøgningen skal du normalt vedlægge/oplyse:

  • Seneste årsopgørelse for personen under værgemål vedlægges.
  • Du skal beskrive, hvad der er brug for og hvorfor.
  • Du skal vedlægge relevant dokumentation for ansøgningen.

Hvordan søger jeg

Der er ingen formkrav til din ansøgning. Du vælger derfor den metode, der passer dig bedst. Ønsker du at sende ansøgningen med bilag pr. mail, kan du med fordel anvende vores mailadresse: post@familieretshuset.dk.

Er du i tvivl, om din mailadresse er sikker, kan du også sende til os fra din digitale postkasse. Det gør du via e-Boks eller Borger.dk.