Værgemål for mindreårige

Børn og unge kan selv råde over midler, som de har fået i gave eller som friarv ved testamente. Er den unge fyldt 15 år, råder pågældende desuden selv over de penge, som han eller hun har tjent ved eget arbejde.

Hvis I vil bruge af mindreåriges indtægter

Til brug for ansøgningen skal I vedlægge:

 • Oplysning om hvor indtægten stammer fra.
 • Oplysning om størrelsen af den årlige indtægt (Vedlæg dokumentation - eventuelt fra forvaltningsafdeling).
 • Oplysning om aktuelt indestående på barnets indtægtskonto (vedlæg dokumentation for indestående)
 • Vedhæft begge forsørgeres seneste årsopgørelser medmindre én forælder betaler børnebidrag, hvis det er tilfældet skal vi have oplysning om størrelsen heraf pr. måned og ingen årsopgørelse for den bidragspligtige forælder.
 • Barnets seneste årsopgørelse.
 • Oplysning om det konkrete beløb, der søges om. Hvis I søger til flere ting, skal I oplyse beløb fordelt på de forskellige ting.
 • Begrundelse for ansøgningen om godkendelse til det/de angivne formål.
 • Dokumentation eller overslag for udgiftens størrelse.
 • OBS – begge forældremyndighedsindehavere skal underskrive ansøgningen. Har du forældremyndigheden alene, skal du vedlægge dokumentation for det.
 • Er den unge fyldt 15 år, skal han/hun også underskrive ansøgningen.

Hvis I vil bruge formuen til konfirmation/nonfirmation

Til brug for ansøgningen skal I vedlægge/oplyse:

 • Oplysning om barnet modtager børnepension.
 • Oplysning om hvor barnets formue stammer fra.
 • Vedhæft begge forsørgeres seneste årsopgørelser. Hvis kun én forælder betaler børnebidrag, skal vi have oplyst bidragets størrelse pr. måned. Vi behøver ingen årsopgørelse for den bidragspligtige forælder.
 • Barnets seneste årsopgørelse.
 • Angivelse af det præcise beløb, der søges om.
 • Begrundelse for ansøgning om frigivelse til det angivne formål.
 • Overslag over de enkelte udgiftsposter til konfirmationen/nonfirmation.
 • OBS – begge forældremyndighedsindehavere skal underskrive ansøgningen. Har du forældremyndigheden alene, skal du vedlægge dokumentation for det.
 • Er den unge fyldt 15 år, skal han/hun også underskrive ansøgningen.

Hvis I vil bruge formuen til efterskoleophold

Til brug for ansøgningen skal I vedlægge/oplyse:

 • oplysning om barnet modtager børnepension
 • oplysning om hvor barnets formue stammer fra
 • vedhæft begge forsørgeres seneste årsopgørelser. Hvis kun én forælder betaler børnebidrag, skal vi have oplyst bidragets størrelse pr. måned. Vi behøver ingen årsopgørelse for den bidragspligtige forælder
 • barnets seneste årsopgørelse
 • angivelse af det præcise beløb, der søges om
 • begrundelse for ansøgningen om frigivelse til det angivne formål (er der eksempelvis særlige behov hos barnet
 • efterskolens beregning af egenbetaling for efterskoleopholdet for det pågældende skoleå
 • OBS – begge forældremyndighedsindehavere skal underskrive ansøgningen. Har du forældremyndigheden alene, skal du vedlægge dokumentation for det
 • er den unge fyldt 15 år, skal han/hun også underskrive ansøgningen.

Hvis I ønsker at bruge formue til andet

Til brug for ansøgningen skal I vedlægge/oplyse:

 • Oplysning om barnet modtager børnepension.
 • Oplysning om hvor barnets formue stammer fra.
 • Vedhæft begge forsørgeres seneste årsopgørelser. Hvis kun én forælder betaler børnebidrag, skal vi have oplyst bidragets størrelse pr. måned. Vi behøver ingen årsopgørelse for den bidragspligtige forælder.
 • Barnets/ seneste årsopgørelse.
 • Angivelse af det præcise beløb, der søges om. Hvis I søger til flere ting, skal I oplyse beløb fordelt på de forskellige ting.
 • Begrundelse for ansøgningen om frigivelse til det/de angivne formål.
 • Dokumentation eller overslag for udgiftens størrelse.
 • OBS – begge forældremyndighedsindehavere skal underskrive ansøgningen. Har du forældremyndigheden alene, skal du vedlægge dokumentation for det.
 • Er barnet fyldt 15 år, skal han/hun også underskrive ansøgningen.

Hvis jeres barn skal leje egen bolig

Godkendelse af lejekontrakt

Til brug for ansøgningen skal I vedlægge:

 • Beskrivelse af, hvorfor den mindreårige skal leje egen bolig
 • Vedhæft lejekontrakt underskrevet af jer som værger og den mindreårige, der er fyldt 15 år. Er der kun én forælders underskrift på lejekontrakten, skal vi have dokumentation for eneforældremyndigheden, medmindre den anden forælder er afgået ved døden
 • I skal vedlægge budget for den mindreårige. Det skal fremgå, hvordan den mindreårige skal betale indskuddet og de løbende udgifter ved at bo i egen bolig.
 • I skal underskrive og vedlægge udfyldt friholdelseserklæring
 • I skal vedlægge dokumentation, hvis kommunen har bevilget beboerindskudslån.

OBS - I kan desværre ikke ansøge via "Ansøg nu"-knappen, der alene vedrører brug af indtægt og formue. Ansøgningen med beskrivelse og dokumentation kan sendes med post eller via mail til post@familieretshuset.dk

Hvis jeres barn skal have handicapbil

Til brug for ansøgningen skal I vedlægge:

 • Ansøgning underskrevet af begge forældremyndighedsindehavere. Hvis der kun er én forælders underskrift på ansøgningen, skal vi have dokumentation for eneforældremyndigheden, medmindre den anden forælder er afgået ved døden.
 • I skal vedlægge kommunens afgørelse om bevilling af bilstøtten.
 • I skal underskrive og vedlægge udfyldt friholdelseserklæring
 • Er den unge fyldt 15 år, skal han/hun også underskrive ansøgningen.

OBS - I kan desværre ikke ansøge via "Ansøg nu"-knappen, der alene vedrører brug af indtægt og formue. Ansøgningen med dokumentation og friholdelseserklæring kan sendes med post eller via mail til post@familieretshuset.dk

Hvis jeres barn ønsker at drive selvstændig virksomhed

Til brug for ansøgningen skal I vedlægge:

 • En grundig beskrivelse af virksomheden og dens formål.
 • Den mindreåriges grundlag for at drive virksomheden (uddannelse/erfaring m.v.).
 • Oplysning om virksomhedsformen.
 • Årsbudget over virksomheden - indtægter og udgifter.
 • Oplysning om behov for startkapital/anskaffelser.
 • Oplysninger om den mindreårige har behov for at optage lån/købe varer på kredit.
 • Oplys hvem, der skal stå for regnskabsføring, herunder momsregnskab.
 • Oplys om den mindreårige skal ansætte medarbejdere i virksomheden.
 • En beskrivelse af eventuelle risici ved virksomhedens drift.
 • Vedhæft kopi af forældremyndighedsindehavernes og den mindreåriges seneste årsopgørelse fra SKAT
 • Vedlæg underskrevet og udfyldt friholdelseserklæring.
 • Vedhæft eventuelle leverandørkontrakter eller andre kontrakter, der skal indgås af virksomheden.
 • OBS – begge forældremyndighedsindehavere skal underskrive ansøgningen. Har du forældremyndigheden alene, skal du vedlægge dokumentation for det.
 • Den unge skal også underskrive ansøgningen.

OBS - I kan desværre ikke ansøge via "Ansøg nu"-knappen, der alene vedrører brug af indtægt og formue. Ansøgningen med beskrivelser, dokumentation og bilag kan sendes med post eller via mail til post@familieretshuset.dk

Hvis I skal foretage en økonomisk disposition for jeres barn

Til brug for ansøgningen skal I vedlægge:

 • Ansøgning underskrevet af begge forældremyndighedsindehavere. Er der kun én forælders underskrift på ansøgningen, skal vi have dokumentation for eneforældremyndigheden, medmindre den anden forælder er afgået ved døden.
 • Hvis ansøgningen er underskrevet af en skifteværge, skal skifteværgeattesten vedlægges.
 • Nærmere begrundelse for ansøgningen.
 • Vedlæg relevante dokumentation for ansøgningen.
 • Vedlæg begge forsørgeres seneste årsopgørelser medmindre én forælder betaler børnebidrag. I så fald vedlægges oplysning om størrelsen heraf pr. måned og ingen årsopgørelse for den bidragspligtige forælder.
 • Er den unge fyldt 15 år, skal han/hun også underskrive ansøgningen.

OBS - I kan desværre ikke ansøge via "Ansøg nu"-knappen, der alene vedrører brug af indtægt og formue. Ansøgningen med beskrivelse og dokumentation kan sendes med post eller via mail til post@familieretshuset.dk