Hvis du vil ophæve et værgemål

Selvom der er etableret et værgemål, kan forholdende hos den værgede ændre sig efterfølgende.

Ændringerne kan have en sådan karakter, at der ikke længere er behov for værgemålet.

Det kan også være, at man efter at have søgt om værgemål for sig selv nu ikke længere ønsker eller har brug for hjælpen. I sådanne situationer kan man søge Familieretshuset om at få ophævet værgemålet.

Ansøg om ophævelse af værgemål

Du kan altid søge om ophævelse af et værgemål for en nærtstående, når der helt konkret ikke længere er brug for det. Fungerer det i dagligdagen og er der ikke længere beslutninger, som værgen skal hjælpe med, kan det være en god idé at søge om at få værgemålet ophævet.

Hvem kan søge?

  • du kan søge om ophævelse værgemål for dig selv
  • en ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste kan søge
  • værgen eller en særlig værge kan søge
  • en fremtidsfuldmægtig eller den, der fører tilsyn med fremtidsfuldmægtigen, kan søge
  • kommunalbestyrelsen kan søge
  • regionsrådet kan søge
  • politidirektøren kan søge.

Inden du søger

Der er en række oplysninger, du skal have klar, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet: