Hvis du vil ændre et værgemål

Selvom der allerede er etableret et værgemål, kan der være god grund til, at det skal ændres.

Det kan være, at der er opstået nogle nye problematikker, som værgen ikke kan klare med det eksisterende værgemål. Det kan også være, at det eksisterende værgemål nu er for omfattende, og der er behov for et mindre indgribende værgemål. Det er altid en konkret vurdering, i hvilket omfang der er behov for et værgemål. Et værgemål kan altid ændres til et mere eller mindre omfattende værgemål, hvis der er brug for det.

Hvordan ansøge om ændring af værgemål

Du kan altid søge om ændring af et værgemål til en nærtstående, når der helt konkret er brug for det. Kan værgen ikke give den nødvendige hjælp med det eksisterende værgemål, eller er det ikke længere nødvendigt, at værgen hjælper i samme omfang som tidligere, kan det være en god idé at søge om at få værgemålet ændret.

Hvem kan søge?

  • du kan søge om ændring af værgemål for dig selv
  • en ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste kan søge
  • værgen eller en særlig værge kan søge
  • en fremtidsfuldmægtig eller den, der fører tilsyn med fremtidsfuldmægtigen, kan søge
  • kommunalbestyrelsen kan søge
  • regionsrådet kan søge
  • politidirektøren kan søge.

Inden du søger

Der er en række oplysninger, du skal have klar, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet:

Fratagelse af den retlige handleevne

Hvis du søger om hel eller delvis fratagelse af den retlige (økonomiske) handleevne, skal retten behandle ansøgningen. I så fald skal du gå til www.domstol.dk, eller benytte dette direkte link: www.minretsag.dk og sende ansøgningen direkte til retten.