Ældre borger under værgemål og datter

Værgemål

Når en nærtstående ikke længere selv kan træffe de nødvendige beslutninger i dagligdagen, kan der være brug for at udpege en værge, der kan hjælpe med de økonomiske og personlige forhold. Enten helt eller delvist. Både borgeren selv, en værge eller en myndighed kan søge, ændre eller ophæve værgemål.