Sags­be­hand­ling­sti­der for vær­ge­mål

Sagsbehandlingstiden for etablering og ændring af værgemål varierer fra sag til sag.

  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etablering af værgemål er ca. 15 uger
  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål er ca. 18 uger

Sagsbehandlingstiden påvirkes af, at der ved ansøgninger om værgemål for eksempel skal ske orientering og høring af borger, underretning af pårørende, og indhentelse af erklæring fra læge eller eventuelt sygehus og bosted.