Sagsbehandlingstider for prøvelsesattester

Sagsbehandlingstiden for prøvelsesattester i forbindelse med internationale ægteskaber afhænger af, om du og din kommende ægtefælle har sendt de nødvendige oplysninger.

Vi kan først behandle din ansøgning, når vi har modtaget gebyret, og både du og din partner begge har sendt jeres del af ansøgningen, hvis I ikke har ansøgt sammen.

Sagsbehandlingstiden for sager om prøvelsesattester er 5 arbejdsdage, Hvis I har sendt alle de nødvendige oplysninger og dokumenter sammen med ansøgningen

I sager, hvor vi har behov for at indhente yderligere information fra dig og eller din partner, vil sagsbehandlingstiden variere afhængigt af sagens type og kompleksitet.

Aktuelt er den forventede sagsbehandlingstid tre måneder, i sager hvor der er bedt om yderligere information.