Sagsbehandlingstider for adoption

Se sagsbehandlingstiderne for godkendelse af adoptanter til fremmed-, stedbarns- eller familieadoption.

Godkendelse af adoptanter til fremmedadoption
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for godkendelse af adoptanter til fremmedadoption i fase 1 er ca. 11 uger.

  • I fase 1 vurderer Familieretshuset, om ansøgerne levere op til de generelle betingelser for at blive adoptanter.

I fase 3 er ventetiden på at komme til 1. møde højst 10-12 uger. Der bliver afholdt flere møder med ansøgerne og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på hele forløbet er ca. 29 uger.

  • I fase 3 foretager Familieretshuset en individuel vurdering af ansøgerne.

Godkendelse af adoptanter til stedbarns- og familieadoption
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for godkendelse af adoptanter til stedbarns- og familieadoption er for danske parter ca. 13 uger og for udenlandske parter ca. 14 uger.

Årsagen til den længere sagsbehandlingstid, når der er udenlandske parter involveret, skyldes, at kontakten til den udenlandske part ofte skal ske gennem den danske ambassade i det pågældende land, hvor også et eventuelt møde afvikles.