Resultatkontrakter

Familieretshuset skal som effektiv og moderne myndighed opfylde borgernes krav og forventninger til god forvaltning inden for rammerne af den lovgivning, Familieretshuset arbejder efter.

Familieretshuset vil gerne give korrekte og forståelige afgørelser, have korte sagsbehandlingstider og i øvrigt yde god service og rådgivning. Derfor indgår Familieretshuset hvert år en resultatkontrakt med Børne- og Socialministeriet med konkrete mål.

Du kan se Familieretshusets resultatkontrakter her.

Resultatkontrakter fra før 2019 er fra Statsforvaltningen, som blev nedlagt per 31. marts 2019, hvor Familieretshuset overtog en stor del af opgaverne.