Pige sidder alene og kigger på mobil

Mødeafholdelse under covid-19

Som følge af covid-19 har nogle møder i Familieretshuset været aflyst eller omlagt til video- eller telefonmøder. På siden her får du status over mødeafholdelse.

Vær opmærksom på, at der atter indkaldes til fysiske møder, når det gælder forældrekurser og børnegrupper, men møderne afholdes først fra 1. august.

Hvis du ønsker et videomøde

Du har i nogle tilfælde mulighed for at bede om at få ændret dit fysiske møde til et videomøde. Læs mere om, hvilke møder der kan ændres til videomøder, og hvad det kræver af dig.

Fysiske møder, der afholdesMøder, der gennemføres på video eller telefonMøder, hvor du kan bede om, at de gennemføres som videomøder
FamiliemæglingsmøderVilkårsforhandlingerFamiliemægling
Familieretlige udredningsmøderFamilieretlige udredningsmøder
Overvåget samværBørnesagkyndig rådgivning
Børnesamtaler, herunder kontaktpersonsamtalerMøde om barnets initiativret
Værgemålsmøder
Fase 3-møder i adoptionssager
Møder i stedsbarns- og familieadoptionssager
Møder om fremtidsfuldmagter
Åben konfliktmægling
Børnesagkyndig rådgivning
Opfølgningsmøder ved fremmed adoption
Faderskabsmøder
Familiemæglingsmøder
Forældrekurser
Børnegrupper inkl. for- og eftersamtaler med forældre
Fase 1-møder i adoptionssager

Der kan ske aflysning af konkrete møder pga. test eller isolation af medarbejdere i Familieretshuset. Aflyste møder vil snarest muligt blive booket igen. Indkaldelse vil ske via e-Boks.

Fysiske møder bliver afholdt med en række forholdsregler, der skal forhindre smittespredning.