Pige sidder alene og kigger på mobil

Mødeafholdelse under covid-19

Her kan du se, hvilke møder der fortsat afholdes som fysiske møder i Familieretshuset, og hvilke møder der er omlagt til video- eller telefonmøde, samt hvilke møder der midlertidigt er aflyste.

Familieretshuset afholder fortsat møder på langt de fleste områder. Men nogle møder bliver omlagt til video eller telefon. Borgere, der får omlagt eller aflyst et møde, bliver direkte kontaktet af Familieretshuset. 

Få et overblik nedenfor.

Fysiske møder, der afholdesMøder, der gennemføres på video eller telefonMøder, der er midlertidigt aflyst
FamiliemæglingsmøderBørnesagkyndig rådgivningFaderskabsmøder
Familieretlige udredningsmøderVilkårsforhandlingerBørnegrupper inkl. for- og eftersamtaler med forældre
Overvåget samværNogle familiemæglingsmøder - ud fra en konkret vurderingForældrekurser
Børnesamtaler, herunder kontaktpersonsamtalerFase 1-møder i adoptionssager
VærgemålsmøderOpfølgningsmøder ved fremmedadoption
Fase 3-møder i adoptionssager
Møder i stedsbarns- og familieadoptionssager
Møder om fremtidsfuldmagter
Åben konfliktmægling

Familieretshuset gennemfører møder i de mest kritiske sager. Sager, der er kritiske i den forstand, at børn eller borgere befinder sig i en svært belastende situation. Familieretshuset lægger dog vægt på at reducere antallet af borgeres fysiske fremmøde mest muligt. Hvor det er muligt, omlægges derfor møder midlertidigt til andre platforme – telefon eller video. Aflysning sker midlertidigt, og det sker kun i sager, hvor en lidt forlænget sagsbehandlingstid vurderes at være rimelig set i lyset af situationen med covid-19.

Løbende vurdering

Familieretshuset foretager løbende en individuel vurdering af konkrete sager, hvor børn er i akut eller aktuel fare og derfor kræver, at der holdes møde. Der vil også ud fra en konkret individuel vurdering kunne afholdes enkelte konfliktmæglinger.

Der kan derudover ske aflysning af konkrete møder pga. test eller isolation af medarbejdere i Familieretshuset. Aflyste møder vil snarest muligt blive booket igen. Indkaldelse vil ske via e-Boks.

Fysiske møder bliver afholdt med en række forholdsregler, der skal forhindre smittespredning.