Pige sidder alene og kigger på mobil

Mødeafholdelse under covid-19

Her kan du se, hvilke møder der fortsat afholdes som fysiske møder i Familieretshuset, og hvilke møder der er omlagt til video- eller telefonmøde, samt hvilke møder der midlertidigt er aflyste.

Fra den 6. maj åbnes der atter op for en række fysiske møder i Familieretshuset, som hidtil har været omlagt til video eller telefonmøder. Borgere, der får omlagt eller aflyst et møde, bliver direkte kontaktet af Familieretshuset. Vær opmærksom på, at der atter indkaldes til fysiske møder, når det gælder forældrekurser og børnegrupper, men møderne afholdes først fra 1. august.

Hvis du ønsker et videomøde

Du har også mulighed for at bede om at få ændret dit fysiske møde til et videomøde. Læs mere om, hvilke møder der kan ændres til videomøder, og hvad det kræver af dig.

Nedenfor kan du se, hvilke møder, der fortsat afholdes som fysiske møder i Familieretshuset, og hvilke møder der er omlagt til video- eller telefonmøde, samt hvilke møder der midlertidigt er aflyste.

Fysiske møder, der afholdesMøder, der gennemføres på video eller telefonMøder, hvor du kan bede om, at de gennemføres som videomøder
FamiliemæglingsmøderVilkårsforhandlingerFamiliemægling
Familieretlige udredningsmøderFase 1-møder i adoptionssagerFamilieretlige udredningsmøder
Overvåget samværBørnesagkyndig rådgivning
Børnesamtaler, herunder kontaktpersonsamtalerMøde om barnets initiativret
Værgemålsmøder
Fase 3-møder i adoptionssager
Møder i stedsbarns- og familieadoptionssager
Møder om fremtidsfuldmagter
Åben konfliktmægling
Børnesagkyndig rådgivning
Opfølgningsmøder ved fremmed adoption
Faderskabsmøder
Familiemæglingsmøder
Forældrekurser
Børnegrupper inkl. for- og eftersamtaler med forældre

Aflysning sker midlertidigt, og det sker kun i sager, hvor en lidt forlænget sagsbehandlingstid vurderes at være rimelig set i lyset af situationen med covid-19. Der kan derudover ske aflysning af konkrete møder pga. test eller isolation af medarbejdere i Familieretshuset. Aflyste møder vil snarest muligt blive booket igen. Indkaldelse vil ske via e-Boks.

Fysiske møder bliver afholdt med en række forholdsregler, der skal forhindre smittespredning.