Lille dreng bagfra - kigger ud ad vinduet fra toget

Lovsam­ling Fa­mi­li­e­rets­hu­set

Her kan du finde en samling af alle love, bekendtgørelser, cirkulæreskrivelser og konventioner for alle fagområder i Familieretshuset.

Adoption

Bidrag

Båndlæggelse

Faderskab

Familieretshuset

Forældreansvar

Fremtidsfuldmagter

Generelt

Inddrivelse

Prøvelse af ægteskabsbetingelser

Skilsmisse og separation

Værgemål