27. april 2020

Yderligere åbning: Telefonisk kontakt til ventende børn og møder i komplekse sager

Med baggrund i en ny politisk aftale kan Familieretshuset fra 4. maj åbne for møder i komplekse forældreansvarssager. Samtidig sikrer aftalen, at de børn, der har en kontaktperson, får en konkret opfølgning, når behandlingen af deres sag er blevet forlænget på grund af Covid-19.

Familieretshuset åbner for møder i de komplekse sager fra mandag 4. maj, og med denne, yderligere åbning er mødeaktiviteten på Børn og forældreansvarsområdet oppe på 45 % af det normale antal møder. De komplekse sager er de sager, hvor børnene er allermest udsatte. Den yderligere åbning betyder, at sager kan færdigbehandles i Familieretshuset og – i det omfang det ikke lykkes for forældrene at lave en aftale, der er til barnets bedste – indbringes for familieretten til afgørelse af forældrenes konflikt.

Med start i uge 18 vil Familieretshusets børnesagkyndige i kontaktpersonsordningen ringe til de børn, hvor der er etableret kontakt mellem barnet og den børnesagkyndige, men hvor en børnesamtale eller et møde er aflyst på grund af nedlukningen. Formålet er at sikre støtte og aflastning til barnet samt svare på barnets spørgsmål.

Fortsat fokus på øget sikkerhed*:

Der vil været øget fokus på sikkerhed både af hensyn til børn og familier, som skal til møde i Familierethuset, samt medarbejdere i Familieretshuset.

 • Alle mødelokaler vil blive rengjort, og der vil blive luftet ud mellem alle møder.
 • Alle deltagere vasker deres hænder grundigt inden møde/samvær og aftørrer med engangshåndklæder.
 • Der vil være sprit, mulighed for brug af handsker, og der vil være ekstra rengøring på lokationerne.
 • Møder aflyses, hvis en af parterne udviser symptomer på covid-19 eller er testet positiv og har symptomer (skal have været symptomfri i 48 timer, for at mødet kan afholdes).
 • Møderne finder kun sted i lokaler, hvor der kan sikres den fornødne afstand.
 • Der er plexiglasskærme i alle mødelokalerne.
 • Møderne ligger med større tidsmæssig afstand end normalt, og tidsmæssigt forskudt – det vil sige, at ingen børn/borgere vil ”møde hinanden i døren”.
 • Der er udarbejdet interne retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig som medarbejder.
 • Der er opsat plakater til borgere og medarbejdere, som beskriver, hvilke forholdsregler vi tager, og hvilken adfærd vi henstiller til.
 • Borgere, der ikke efterkommer Familieretshusets anvisninger, vil blive bortvist.
 • I forbindelse med overvåget samvær vil der kun være én børnesagkyndig rådgiver til stede i lokalet ud over barnet og den forælder, barnet skal have samvær med.
 • Overvåget samvær kan foregå udendørs i de tilfælde, hvor det er børnefagligt forsvarligt.
 • I forbindelse med overvåget samvær vil der kun være adgang til legetøj, som kan rengøres grundigt. Brugt legetøj vil blive rengjort, inden det bruges igen.
 • I forbindelse med børnesamtaler vil der kun være én børnesagkyndig til stede i rummet ud over barnet.
 • Der vil være plexiglasskærme mellem medarbejderen og barnet (ved overvåget samvær: mellem medarbejderen og barnet/forælderen).

* Reglerne gælder også for en eventuel bisidder.

Fortsat ventetider

Selv om Familieretshuset tager næste skridt i genåbningen, vil der stadig være ventetider som følge af aflyste møder.

Sager, hvor der er akut og aktuel risiko for barnets sikkerhed, trivsel og udvikling, vil blive behandlet inden for kort tid, enten på skriftligt grundlag eller telefonisk. Familieretshuset kan i den situation træffe midlertidige og mindre indgribende afgørelser om barnet.