12. marts 2020

Vejledning til familier i forbindelse med COVID-19

Familieretshuset følger Statsministeriets anbefalinger om at minimere al offentlig aktivitet for at begrænse smitte med COVID-19 og har derfor aflyst alle borgermøder. I mellemtiden vil vi vejlede bedst muligt her på hjemmesiden.

Opdateret 14. marts kl. 12.38

Helt generelt er det sådan, at lovgivningen på det familieretlige område er gældende i alle sager, uanset den situation vi befinder os i. Når det er sagt, anbefaler Familieretshuset, at alle familier følger de udmeldinger, der kommer fra Statsministeriet og sundhedsmyndighederne. Følg udviklingen på coronavirus.dk

Forældreansvarsområdet

Familieretshuset modtager stadig ansøgninger om samvær, bopæl og forældremyndighed, og vi visiterer og vurderer alle ansøgninger. Sager, hvor der er akut og aktuel risiko for barnets sikkerhed, trivsel og udvikling, vil blive behandlet inden for kort tid, enten på skriftligt grundlag eller telefonisk. Familieretshuset kan træffe midlertidige og mindre indgribende afgørelser om barnet.

Selv om vi i en periode ikke holder borgermøder, arbejder Familieretshuset i videst muligt omfang videre med sagsbehandlingen på forældreansvarsområdet. Familieretshuset gennemfører stadig skiftlig sagsbehandling i de sager, hvor det er muligt, og forbereder fortsat sager, som skal afgøres ved domstolene.

Helt generelt er det forældrenes ansvar at træffe de beslutninger, der er bedst for barnet. Forældre kan altid selv lave de aftaler, som passer den enkelte familie bedst. Nye aftaler kan sagtens laves for en midlertidig periode, og man behøver ikke involvere Familieretshuset.

FAQ

Skal børn i brudte familier stadig på samvær?

Som udgangspunkt skal forældre overholde de aftaler, de har indgået, og følge de afgørelser, der er truffet i Familieretshuset eller familieretten. Det er et fælles ansvar for forældre at sikre deres børns sundhed og trivsel. Familieretshuset opfordrer til, at man følger de udmeldinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne.

Hvad gør man, hvis samværet skal foregå på biblioteket eller et andet offentligt sted, som er lukket?

Familieretshuset opfordrer til, at forældre sammen finder et andet egnet sted til samværet. Det samme gælder i forhold til afleverings- og afhentningssteder, hvis der er udfordringer på grund af lukning eller lignende.

Familieretshuset vil på grund af det store antal sager, der behandles, ikke have mulighed for at nå at behandle ændringsansøgninger inden for det tidsrum, hvor der er ændrede retningslinjer.

Kan man få erstatningssamvær, hvis det normale samvær aflyses i forbindelse med COVID-19- foranstaltninger?

De almindelige regler for erstatningssamvær gælder som udgangspunkt også i denne situation. Forældre kan i øvrigt altid selv aftale sig frem til den løsning, som passer familien bedst.

Kan man i denne situation få hjælp til at få barnet udleveret, hvis den anden forælder ikke overholder samværsaftaler?

Det er familieretten, der tager stilling til fuldbyrdelse i samværssager. Familieretshuset kan ikke svare på spørgsmål om familieretten, men henviser til, at man søger oplysninger hos Danmarks Domstole

Hvis barnet sammen med den ene forælder har været ude at rejse i et risikoområde, skal barnet så stadig afleveres til den anden forælder?

I den slags situationer opfordrer Familieretshuset alle til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og følge med i de vejledninger, som opdateres løbende på coronavirus.dk

Hvis et barn skal ud at rejse med den ene forælder, og den anden forælder er bekymret, kan man så bestemme, at rejsen skal aflyses?

Familieretshuset henviser til, at man i forbindelse med alle rejser følger myndighedernes vejledninger. Følg med i disse på coronavirus.dk

Danmarks grænser er lukket. Kan jeg få samvær med mit barn i Danmark?

Gennemførelse af aftalt eller fastsat samvær er et anerkendelsesværdigt formål, og er dermed ikke omfattet af indrejseforbuddet. Familieretshuset anbefaler, at man medbringer et samværsdokument.

Familieretshuset anbefaler i øvrigt, at man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og følger med i de vejledninger, som opdateres løbende på coronavirus.dk