5. oktober 2020

Udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke beregning af børnebidrag

Danske lønmodtagere kan nu og frem til 1. december 2020 bede om at få tre uger af deres indefrosne feriepenge udbetalt. Denne udbetaling vil ikke påvirke beregningen af børnebidrag, da der er tale om et engangsbeløb.

Hvad er børnebidrag?

Børnebidrag er et beløb, der betales mellem forældre, hvis forældrene ikke bor sammen, og hvis der er én forælder, som ikke deltager i forsørgelsen. Den forælder, der er forsørger for barnet, kan ansøge om børnebidrag. Familieretshuset kan hjælpe med at afgøre beløbet på bidraget.

Bidrag beregnes ud fra indkomst

Hvis den, der skal betale børnebidrag, har en lav indkomst eller en mellemindkomst, vil bidraget blive fastsat til normalbidraget. Hvis personen derimod har en høj indkomst, kan Familieretshuset fastsætte et højere bidrag end normalbidraget.

Når Familieretshuset vurderer, om børnebidraget skal være højere end normalbidraget, ser vi på betalers indkomst, der omfatter alle indtægter, herunder lønindkomst, bonus, honorarer, renteindtægter mm.

De indefrosne feriepenge er en engangsudbetaling, som ikke udbetales igen. De er ikke retvisende for en betalers fremtidige indkomstniveau, og derfor vil udbetalingen af de indefrosne feriepenge ikke skulle medtages i den opgørelse, der ligger til grund for beregning af børnebidraget.