Ældre nyhed: 20. januar 2021

Skils­mis­se­tal for 2020 er far­vet af kor­te­re sags­be­hand­ling­sti­der

Optimering af sagsbehandlingstider i Familieretshuset farver de danske separations- og skilsmissetal for 2020.

Allerede efter årets første tre kvartaler lå antallet af separationer og skilsmisser i Danmark væsentligt højere i 2020 end det var tilfældet i hele 2019.

Flere steder spekuleres i årsager: Satte forårets nedlukning af Danmark måske mange par på en hård ægteskabelig prøve?

Coronakrisen har uden tvivl givet anledning til mange slags kriser, men i forhold til separations- og skilsmissetallene i 2020 kan Familieretshuset nu oplyse, at det stigende antal er et udtryk for, at Familieretshuset i løbet af året indhentede et efterslæb i behandlingen af ansøgninger om separation og skilsmisse – og dermed blev der udstedt flere endelige bevillinger.

"Vi kan se, at antallet af anmodninger om separation og skilsmisse er nogenlunde stabilt år for år. Når det samlede skilsmissetal alligevel ligger væsentligt højere i 2020, så handler det bl.a. om, at vi i Familieretshuset i løbet af året fik optimeret sagsbehandlingen og nedbragt bunken af skilsmisseansøgninger. Vi omlagde arbejdsgange og processer, som gav udslag i højere effektivitet, ligesom vi også i foråret kunne gøre brug af nogle ekstra ressourcer, der blev frigivet andetsteds pga. Covid-19," forklarer kontorchef, Søren Aakjær Gam.

Han henleder ligeledes opmærksomheden på, at afskaffelsen af den obligatoriske tre måneder lange refleksionsperiode for ægtepar med børn har spillet ind på skilsmisseantallet i 2020. Refleksionsperioden, der blev indført den 1. april 2019 og afskaffet igen den 1. juli 2020, betød at flere end 1.500 sager afventede endelig behandling i Familieretshuset. Ved afskaffelsen af refleksionsperioden kunne alle disse sager afsluttes – de påvirker dermed også det samlede antal skilsmisser.

I alt lykkedes det at indhente mere end 4.000 sager.

"Vi vil altid have et sted mellem 1.500 og 1.800 sager liggende, som er under behandling. Nogen afventer fx et møde, mens vi i andre sager måske mangler oplysninger eller venter på høring af modparten," forklarer Søren Aakjær Gam.