Ældre nyhed: 15. juni 2020

Skilsmisser i en coronatid

Antallet af ansøgninger om separation og skilsmisse har de seneste år været jævnt faldende. Også under samfundets corona-nedlukning har ansøgningstallet ligget nogenlunde stabilt.

Opdateret 8. september 2020.

Har covid-19 ført til flere eller færre ansøgninger om skilsmisse og separation? Det spørgsmål har mange stillet i forbindelse med de seneste måneders nedlukning af samfundet.
Svaret er ”ikke umiddelbart”.

Familieretshuset modtager og behandler hvert år omkring 25.000 ansøgninger om skilsmisse og separation. Der har siden 2016 været et mindre fald i det årlige ansøgertal.

Opgjort måned for måned ser ansøgningstallet for separationer og skilsmisser således ud i coronaperioden sammenlignet med tilsvarende måneder tidligere år (januar-august 2016-2020):

Ikke noget særegent for ansøgertallet i corona-månederne

”Vi skal huske, at der er tale om små tal med naturlige variationer måned for måned. Derfor skal man være varsom med at drage for faste konklusioner på baggrund af månedstallene”, siger Søren Aakjær Gam, der er kontorchef for ægteskab, navne, faderskab og bidrag.

”Der har de seneste år været et kontinuerligt fald i ansøgninger om separation og skilsmisse, og umiddelbart er der ikke noget særegent ved tallene for de første måneder af 2020”, siger Søren Aakjær Gam.

Find yderligere statistik om separation og skilsmisser under Statistik og baggrund