Ældre nyhed: 19. juni 2020

Samvær i sommerferien

Sommerferien står for døren, og det giver anledning til spørgsmål fra brudte familier med børn. Her er en kort oversigt over de typiske samværstemaer i forbindelse med ferie.

Familieretshuset modtager mange spørgsmål om samvær i sommerferien. Spørgsmålene er ikke blevet færre af coronakrisen og de restriktioner for udlandsrejser, der fremgår af Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Her følger en kort oversigt over de typiske samværstemaer i forbindelse med ferie.

Udgangspunktet er, at det er forældrene, der har ansvaret for at træffe de beslutninger, der er bedst for barnet.

Rejser til udlandet

Familieretshuset anbefaler, at man følger Udenrigsministeriets rejsevejledning, når man ønsker at rejse ud af Danmark. Det er ikke ulovligt at rejse til udlandet, heller ikke selvom man ikke følger Udenrigsministeriets rejsevejledning, og heller ikke selvom det påvirker den anden forælder.

Rejser til udlandet med barnet afhænger som udgangspunkt af, om man har del i forældremyndigheden over barnet. Hvis en forælder har forældremyndighed over barnet, må man som udgangspunkt altid rejse med barnet til udlandet.

Hvis der er fælles forældremyndighed, og der er uenighed om forældremyndigheden, må man dog ikke rejse til udlandet med barnet, medmindre den anden forælder giver samtykke eller der træffes en afgørelse om det.

Hvis en forælder ikke har del i forældremyndigheden, må man kun rejse med barnet uden for Danmark og de øvrige nordiske lande, hvis den anden forælder giver samtykke til det, eller hvis der er truffet afgørelse om det.

Frister for at melde ferie

Hvis der i aftale eller afgørelse om samvær ikke er fastsat en frist for at melde ferie, så er det op til forældrene selv at aftale dette. Der er ingen bestemt frist i loven.

Hvis der er fastsat en frist for at melde ferie, så er det den frist, der gælder. Hvis en forælder ikke giver besked om sin ferie med barnet inden for den frist, så mister forælderen sin ret til at bestemme. Tidspunktet for ferie med barnet skal derfor aftales mellem forældrene.

Forældre kan bede Familieretshuset om at hjælpe med at fastsætte regler for placering af sommerferien.

Hvis man ønsker Familieretshusets hjælp, skal man dog være opmærksom på, at der er en vis sagsbehandlingstid. Man skal derfor sende sin ansøgning i god tid inden feriens start.

Bortfald af samvær

Når samværet er fastsat, enten ved aftale eller afgørelse, så fortsætter det samvær som udgangspunkt hele året – også i ferierne. Samværsforælderens løbende samvær i hverdage og weekender, falder kun bort, når forældrene har aftalt det, eller når der er truffet afgørelse om det.

Det er normalt kun bopælsforælderens ferier i skoleferierne, der kan føre til, at samværet falder bort. Skoleferierne omfatter vinterferie, påske, sommerferie, efterårsferie og juleferie.

Q&A om sommerferiesamvær

Spørgsmål: Må jeg tilbageholde mit barn – eller barnets pas – hvis samværsforælderen vil tage barnet med til et land, hvor det frarådes at rejse hen pga. corona?
Svar: Som udgangspunkt nej.

Spørgsmål: Kan jeg forlange at få oplyst, hvor samværsforælderen har tænkt sig at holde ferie, da jeg er bange for, at han/hun tager barnet med uden for de anbefalede lande?
Svar: Som udgangspunkt ikke. Som forældre er det dog jeres fælles ansvar, at sikre barnets trivsel – også i forbindelse med ferier. Udveksling af oplysninger om den planlagte ferie kan skabe tryghed for barnet, og gøre det muligt for hver af forældrene at tale med barnet om ferien, så det ikke bliver barnet, der skal bringe disse oplysninger videre.

Spørgsmål: Har bopælsforælderen mulighed for at anmode om, at adgangen til at rejse med barnet begrænses eller ophæves, fx hvis der er risiko for bortførelse, eller hvis der er andre grunde, der gør at samvær i udlandet ikke vil være til barnets bedste?
Svar: Ja.