6. november 2020

Samvær i forbindelse med nordjyske COVID-19 restriktioner

Syv nordjyske kommuner er frem til den 3. december underlagt vidtrækkende COVID-19 restriktioner. Afgørelser og aftaler om samvær gælder fortsat. Det ændrer de tiltag, der er iværksat for Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, ikke på.

Det betyder, at børn, der er på samvær, skal tilbage til bopælsforælderen, når samværet slutter og at børn der skal på samvær, som udgangspunkt kan udleveres til samvær. Det er dog vigtigt, at børn og forældre i de syv berørte kommuner er særligt opmærksomme på sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Blandt myndighedernes tiltag er en kraftig opfordring til, at alle beboere i de berørte kommuner alene krydser kommunegrænser, hvis der er væsentlige og uopsættelige hensyn. Det at komme på samvær og se sin anden forælder kan sagtens være et væsentligt og uopsætteligt hensyn til barnet. Alligevel opfordrer Familieretshuset til, at forældrene, i den kommende kortere periode, hvor det er muligt, aftaler sig frem til andre løsninger, der bevarer kontakten mellem barnet og forælderen, så barnet krydser kommunegrænsen mindst muligt og måske slet ikke.

Er der uenighed mellem forældrene om, hvorvidt et barn skal på samvær, er det familieretten, der tager stilling til, om samværsaftalen eller afgørelsen skal fuldbyrdes og samværet gennemføres. I den situation skal forældre rette henvendelse til familieretten i den retskreds, hvor barnet bor. Se retskredsene her

Overvåget samvær i Familieretshuset
Overvåget samvær, som skal foregå i Familieretshuset i perioden frem til 3. december, gennemføres ikke, hvis barnet eller en af forældrene bor i en af de syv berørte kommuner. Familieretshuset vil sikre, at der laves en alternativ plan i de tilfælde, hvor barnets trivsel eller udvikling er i akut eller overhængende fare.

Forældre vil snarest muligt blive kontaktet af Familieretshuset med besked om aflysning af overvågede samvær. Så snart restriktionerne for de syv kommuner ophæves, vil Familieretshuset sørge for, at overvågede samværsforløb genoptages.