11. december 2020

Samvær i forbindelse med COVID-19 restriktioner

Det meste af landet er igen berørt af vidtrækkende COVID-19 restriktioner. Afgørelser og aftaler om samvær gælder fortsat. Det ændrer de nuværende COVID-19 tiltag ikke på.

Det betyder, at børn, der er på samvær, skal tilbage til bopælsforælderen, når samværet slutter, og at børn, der skal på samvær, som udgangspunkt kan udleveres til samvær. Det er dog vigtigt, at børn og forældre er særligt opmærksomme på sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Er der uenighed mellem forældrene, og kommer barnet ikke på samvær, så er det familieretten, der tager stilling til, om samværsaftalen eller afgørelsen skal fuldbyrdes og samværet gennemføres. I den situation skal forældre rette henvendelse til familieretten i den retskreds, hvor barnet bor. Se retskredsene her