4. maj 2021

Ombudsmanden har set på sagsbehandlingstider i Familieretshuset

Folketingets Ombudsmanden peger på, at Familieretshusets sagsbehandlingstider er for lange i forhold udmøntning af domme om overvåget samvær og behandling af sager om midlertidigt samvær. Det er Familieretshusets direktør Anette Hummelshøj enig i:

”Jeg er enig i, at vores ventetider generelt er alt for lange, og det er ikke rimeligt for det enkelte barn eller den enkelte mor eller far. Vi er i gang med at løse den store udfordring, som vi har. Familieretshuset har fået en ekstrabevilling, og vi har ansat mere end 200 nye medarbejdere henover de seneste måneder. Det betyder, at vi kan få afviklet de sagspukler, vi har, og dermed også reducere ventetiden. Vi er på rette vej for at løse udfordringerne, men der er desværre ikke nogen hurtig løsning. Det er det lange, seje træk".

Familieretshuset forventer, at ventetiderne topper i sommeren 2021, men ventetiderne vil først være nedbragt i løbet af 2022.

Familieretshuset har, som Folketingets Ombudsmand også har noteret sig, gennem længere tid haft fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne og har allerede sat gang en lang række tiltag:

”Vi har nu alle de medarbejdere ombord, som er nødvendige for, at vi kan hjælpe de mange børn og forældre, som har brug for vores hjælp. Derudover har sat forskellige tiltag i værk, for eksempel har vi valgt at omlægge vilkårsforhandlinger til videomøder, da det både giver fleksibilitet for borgerne og hurtigere arbejdsgange i Familieretshuset. Vi har også fokus på, hvordan vi kan styrke samarbejdet med familieretterne i forhold til blandt andet overvåget samvær. Vi er som sagt ikke i hus med alt, men vi er godt på vej”, understreger Anette Hummelshøj.

Om ombudsmandens undersøgelseFolketingets Ombudsmand indledte i september en undersøgelse af Familieretshusets sagsbehandling i sager om udmøntning af domme om overvåget samvær og sager om midlertidigt samvær.

Læs hele ombudsmandens udtalelse: https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/for_lange_sagsbehandlingstider/