20. august 2019

Nyt udvalg skal rådgive Familieretshuset

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har udpeget medlemmerne til et nyt rådgivende udvalg i Familieretshuset.

Formålet med det rådgivende udvalg er at være med til at sikre kvaliteten i Familieretshusets sagsbehandling og udvikling af støtte og rådgivning til børn samt Familieretshusets generelle tilbud om rådgivning og konflikthåndtering.

”Jeg synes, det er lykkes at sammensætte et udvalg med en bred vifte af kompetencer inden for det familieretlige område. Det er et fagligt stærkt udvalg, og jeg glæder mig til det kommende samarbejde,” siger Familieretshusets direktør, Anette Hummelshøj, som også er formand for udvalget.

Udvalget er nedsat for en fireårig periode og vil i den første periode have særligt fokus på etableringen af Familieretshuset, herunder de ændringer som det nye familieretlige system medfører for Familieretshusets møde med borgerne og behandlingen af de familieretlige sager.

Udvalgets medlemmer er:

  • Anni Højmark, retspræsident ved retten i Svendborg (efter indstilling fra Domstolsstyrelsen)
  • Ingrid Hartelius Dahl, juridisk seniorrådgiver i Børns Vilkår
  • Mai Heide Ottosen, seniorforsker ved VIVE
  • Anton Rasmussen, børne- og familiechef i Ikast-Brande Kommune og medlem af Børne- og Kulturchefforeningens landsdækkende Børne- og Familienetværk
  • Jan Kaa Kristensen, psykolog og tidligere projektleder i Center for Familieudvikling
  • Jesper Lohse, formand for Foreningen Far
  • Trine Schaldemose, vicedirektør i Mødrehjælpen
  • Viggo Bækgaard, advokat og formand for Landsforeningen Børn og Samvær
  • René Vinding Christensen, seniorrådgiver i Mandecentret
  • Anne-Sofie Theilgaard, juridisk rådgiver i Lev uden Vold