Ældre nyhed: 14. december 2020

Nye takster og gebyrer i 2021

Ved årsskiftet ændres en række takster i Familieretshuset. Gebyrer fastholdes på samme niveau som i 2020, dog ændres satsen vedr. navneændringer.

Nye bidragstakster for 2021:

 • Børnebidrag, normalbidrag ændres til 1.443 kroner.
 • Normalbidrag består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2021 er følgende:
  Grundbeløb: 15.336 kroner årligt (7.668 kroner halvårligt og 1.278 kroner om måneden). Tillæg: 1.980 kroner årligt (990 kroner halvårligt og 165 kroner om måneden)
 • Uddannelsesbidrag ændres til 1.278 kroner per måned som grundbeløb.
 • Konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag ændres til 3.834 kroner.
 • Fødselsbidrag ændres til 878 kroner.
 • Barselsbidrag ændres til 1.529 kroner.
 • Navngivningsbidrag, herunder til dåb ændres til 1.278 kroner.

Gebyrer for behandling af sager i 2021 er uændrede i forhold til gebyrer for 2020, på nær gebyr for behandling af navnesager:

 • Gebyr ved skilsmisse/separationsansøgninger er 650 kroner.
 • Gebyr ved navneansøgninger er 513 kroner.
 • Gebyr ved vilkårsforhandlinger er 1.630 kroner.
 • Gebyr ved prøvelsessager er 1.650 kroner.
 • Gebyr ved bidragssager er 2.800 kroner.
 • Gebyr ved fremstidsfuldmagter er 1.010 kroner.

Gebyrernes størrelse fastsættes og reguleres af Social- og Indenrigsministeriet og må ikke overstige omkostningerne ved behandlingen af sagerne.

Deling af børne- og ungeydelse

Fra den 1. januar 2022 træder en ny lov i kraft, som betyder, at børne- og ungeydelsen bliver delt lige mellem forældre, der har fælles forældremyndighed.

Se Udbetaling Danmarks vejledning om reglerne.