20. december 2019

Nye takster og gebyrer i 2020

Ved årsskiftet ændres en række takster og gebyrer i Familieretshuset.

Nye bidragstakster for 2020:

  • Børnebidrag, normalbidrag ændres til 1.415 kroner.
  • Normalbidrag består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2020 er følgende:
    Grundbeløb: 15.036 kroner årligt (7.518 kroner halvårligt og 1.253 kroner om måneden). Tillæg: 1.944 kroner årligt (972 kroner halvårligt og 162 kroner om måneden)
  • Uddannelsesbidrag ændres til 1.253 kroner per måned som grundbeløb.
  • Konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag ændres til 3.759 kroner.
  • Fødselsbidrag ændres til 861 kroner.
  • Navngivningsbidrag, herunder til dåb ændres til 1.253 kroner.

Nye gebyrer for behandling af sager i 2020:

  • Gebyr ved skilsmisse/separationsansøgninger ændres til 650 kroner.
  • Gebyr ved navneansøgninger ændres til 505 kroner.

Øvrige gebyrer og takster ændres ikke.

Gebyrernes størrelse fastsættes og reguleres af Social- og Indenrigsministeriet og må ikke overstige omkostningerne ved behandlingen af sagerne.

Deling af børne- og ungeydelse

Et lovforslag fra den tidligere regering om deling af børne- og ungeydelsen er udsat.

Der var i foråret fremsat et lovforslag om deling af børne- og ungeydelsen. Lovforslaget bortfaldt, da der 7. maj blev udskrevet valg til Folketinget.

Forslaget skal efter planen fremsættes igen i februar. Læs mere her på regeringen.dk