8. november 2021

Nye regler for udbetaling af børne- og ungeydelse

Den 1. januar 2022 træder en ny regel i kraft, der betyder, at begge forældre som udgangspunkt får udbetalt en halvdel hver.

I dag udbetales børne- og ungeydelse kun til den ene forælder – typisk til barnets mor. Fra den 1. januar 2022 får begge forældre som udgangspunkt en halvdel hver, hvis I har fælles forældremyndighed over barnet. Det afhænger dog af, om I bor sammen eller ej – og hvornår I eventuelt er flyttet fra hinanden.

  • Bor I sammen, får I automatisk en halvdel hver.
  • Bor I hver for sig, og er I flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, sker der ingen ændringer. Børne- og ungeydelsen bliver fortsat udbetalt til den ene forælder.
  • Bor I hver for sig, og er I flyttet fra hinanden efter den 19. oktober 2021, får I automatisk en halvdel hver.
  • Har du fuld forældremyndighed, får du hele børne- og ungeydelsen.

Familieretshuset har ikke noget med udbetaling af børne- og ungeydelsen at gøre. Det har Udbetaling Danmark.
Du kan læse mere, se eksempler og film om de nye regler på borger.dk