Ældre nyhed: 7. januar 2022

Nye reg­ler for bør­ne- og un­gey­del­se

Fra januar 2022 gælder en ny lov om, at børne- og ungeydelse som udgangspunkt deles lige mellem forældrene, hvis de har fælles forældremyndighed. Udbetalingen følger ikke barnets bopæl.

Familieretshuset har ikke noget at gøre med udbetalingen af børne- og ungeydelse. Det har Udbetaling Danmark. Du kan læse meget mere om de nye regler for udbetaling af børne- og ungeydelse på borger.dk/børne-og-ungeydelse.

Familieretshuset kan være behjælpelige med at sikre den nødvendige dokumentation for samværsordning, hvis du ønsker at ændre udbetalingen mellem dig og den anden forælder. (Læs om dokumentationskrav længere nede i nyheden)

De nye regler - kort fortalt

Reglerne for udbetaling af børne- og ungeydelsen er således:

  • Bor I sammen, får I automatisk en halvdel hver.
  • Bor I hver for sig, og er I flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, sker der ingen ændringer. Børne- og ungeydelsen bliver fortsat udbetalt til den ene forælder.
  • Bor I hver for sig, og er I flyttet fra hinanden efter den 19. oktober 2021, får I automatisk en halvdel hver.
  • Har du fuld forældremyndighed, får du hele børne- og ungeydelsen.

Mulighed for at ændre udbetalingen

Hvis I bor hver for sig, har I mulighed for at ændre på, hvordan ydelsen bliver udbetalt mellem jer – enten det hele til den ene eller en halvdel hver. Det kan gøres på to måder:

  • Hvis I er enige om at ændre udbetalingen, skal I lave en aftale direkte på borger.dk. Den forælder, der vil overdrage sin ydelse til den anden, logger ind og oplyser om ændringen af børne- og ungeydelse. (Familieretshuset skal ikke involveres her)
  • Hvis I ikke er enige om at ændre udbetalingen, så skal du kunne dokumentere, at jeres barn bor minimum 9 ud af 14 dage hos dig, før du kan få hele børne- og ungeydelsen udbetalt. Det kræver, at du sender dokumentation til Udbetaling Danmark på samværsordning for dit barn. Dokumentation skal sendes via borger.dk

Dokumentationskrav

Det er vigtigt, at din dokumentation lever op til Udbetaling Danmarks dokumentationskrav, som er ét af følgende:

  • En samværsafgørelse truffet af Familieretshuset eller Ankestyrelsen
  • Et retsforlig om samvær, der er tilført retsbogen
  • En dom om samvær truffet af domstolene eller Familieretten
  • En aftaleblanket om samvær underskrevet af Familieretshuset (blanketten skal være underskrevet på et møde i Familieretshuset.)

Du kan ikke bruge andre dokumenter som dokumentation for samværet