Ældre nyhed: 9. december 2021

Nye bidragstakster i 2022

Ved årsskiftet ændres en række bidragstakster og gebyrer i Familieretshuset.

Nye bidragstakster for 2022

 • Børnebidrag, normalbidrag ændres til 1.460 kroner.
  Normalbidrag består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2022 er følgende:
  Grundbeløb: 15.516 kroner årligt (7.758 kroner halvårligt og 1.293 kroner om måneden). Tillæg: 2.004 kroner årligt (1.002 kroner halvårligt og 167 kroner om måneden)
 • Uddannelsesbidrag ændres til 1.293 kroner per måned som grundbeløb.
 • Konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag ændres til 3.879 kroner.
 • Fødselsbidrag ændres til 889 kroner.
 • Barselsbidrag ændres til 1.547 kroner.
 • Navngivningsbidrag, herunder til dåb ændres til 1.293 kroner.

Gebyrer for behandling af sager i 2022

 • Gebyr ved skilsmisse/separationsansøgninger er 650 kroner.
 • Gebyr ved navneansøgninger er 518 kroner.
 • Gebyr ved vilkårsforhandlinger er 1.630 kroner.
 • Gebyr ved prøvelsessager er 1.650 kroner.
 • Gebyr ved bidragssager er 2.800 kroner.
 • Gebyr ved fremtidsfuldmagter er 1.010 kroner.

Gebyrernes størrelse fastsættes og reguleres af Social- og Ældreministeriet og må ikke overstige omkostningerne ved behandlingen af sagerne.

Deling af børne- og ungeydelse

Fra den 1. januar 2022 træder en ny lov i kraft, som betyder, at børne- og ungeydelsen bliver delt lige mellem forældre, der har fælles forældremyndighed.
Se Udbetaling Danmarks vejledning om reglerne.