Ældre nyhed: 10. juni 2022

Ny undersøgelse: Forældres tilfredshed med det familieretlige system

VIVE har offentliggjort en ny undersøgelse, som viser udviklingen i forældres tilfredshed med deres forløb i det familieretlige system fra 2019 til 2021.

I forbindelse med reformen af det familieretlige område 1. april 2019 besluttede Folketingets partier at følge udviklingen på området. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har derfor hvert år undersøgt forældres tilfredshed med deres forløb i det familieretlige system.

Undersøgelsen bygger på data fra før 2022, hvor der var lange ventetider i Familieretshuset, og det bærer børnenes og forældrenes oplevelser præg af.

"Vi har været udfordret af lange ventetider, og det har haft konsekvenser for nogle af de familier, som har haft brug for vores hjælp. Vi står heldigvis et helt andet sted i dag. Vi kan nu tilbyde familierne flere møder og tilbud og i endnu højere grad tilpasse forløbet til den enkelte familie. Vi er dermed godt i gang med at indfri de intentioner, der lå bag den familieretlige reform og etableringen af Familieretshuset, siger vicedirektør for Børn og forældreansvar i Familieretshuset", Jacob Buch og fortsætter:

"Vi er altid interesseret i at blive klogere på børn og forældres oplevelse, og hvordan vi kan videreudvikle vores opgaveløsning. Det gør vi blandt andet i dialogen med interesseorganisationer på det familieretlige område, og når vi på forskellig vis undersøger familiers oplevelser med Familieretshuset, som vi for eksempel har gjort i den brugerundersøgelse, som Oxford Research har gennemført. Derfor vil vi nu også nærlæse undersøgelsen fra VIVE og drage læring, så vi kan videreudvikle og forbedre vores tilbud til børn og forældre."