Ældre nyhed: 19. juni 2020

Internationale ægteskaber: yderligere åbning af grænserne

Hvis du ønsker at rejse til eller fra Danmark

Du kan på den fælles myndighedsside finde svar på ofte stillede spørgsmål og svar fra Udenrigsministeriet, Rigspolitiet m.fl. om rejser ind i, via eller ud af Danmark.

Prøvelsesattester kan ikke forlænges

Familieretshuset har desværre ikke mulighed for at forlænge en prøvelsesattest ud over den udstedte gyldighedsperiode, som maksimalt er fire måneder.

Når vi har modtaget jeres ansøgning, kan vi ikke betale gebyret retur, hvis I på et senere tidspunkt ønsker at trække jeres ansøgning tilbage.

Mulighed for genoptagelse af sag på grund af COVID-19

Når Familieretshuset udsteder en prøvelsesattest i den nuværende situation, vil I samtidig blive vejledt om, at I kan have mulighed for at få genoptaget jeres ansøgning og få udstedt en ny attest.

Jeres ansøgning kan genoptages, hvis I ikke kan blive viet inden for attestens gyldighed på grund af indrejserestriktionerne i Danmark eller øvrige restriktioner i Danmark som følge af COVID-19.

Det betyder, at I skal henvende jer, når/hvis jeres attest er udløbet, uden at det har været muligt at blive viet på grund restriktioner i Danmark som følge af COVID-19.

I vil i de situationer få udstedt en ny attest.

Der skal ikke betales et nyt gebyr ved genoptagelse.

Vi henstiller til, at I – i  den nuværende situation – holder jer opdateret omkring eventuelle rejserestriktioner i Danmark på politiets hjemmeside (se ovenfor) samt eventuelle andre særlige restriktioner, herunder lukning af offentlige myndigheder i forhold til COVID-19.

Vi beklager den ulejlighed ovenstående måtte medføre.

Alle aflyste møder erstattes af nye.