17. marts 2020

Internationale ægteskaber: Vær opmærksom på prøvelsesattester

Redigeret 3. april, 09.50. Familieretshuset udsteder stadig prøvelsesattester. Men vær opmærksom på, at attesterne har en gyldighed på maksimalt fire måneder og ikke kan forlænges.

Familieretshuset følger Statsministeriets anbefalinger om at minimere al offentlig aktivitet mest muligt med henblik på at begrænse spredningen af smitte med COVID-19 (coronavirus).

Det betyder, at alle møder med borgere indtil videre aflyses fra og med torsdag 12. marts til og med fredag 27. marts, og at Kontoret for Internationale ægteskaber er lukket.

Vær særlig opmærksom på prøvelsesattesters gyldighed

En prøvelsesattest/ægteskabsattest er gyldig i maksimalt fire måneder fra udstedelsesdatoen.Attestens gyldighed kan være begrænset, hvis det lovlige ophold er kortere end fire måneder (fx visum).

Hvis I ikke er viet inden for dette tidsrum, bortfalder attesten, og I skal ansøge på ny. Ved ny ansøgning skal I indsende alle dokumenterne igen og betale et nyt gebyr.

Prøvelsesattester kan ikke forlænges

Familieretshuset har desværre ikke mulighed for at forlænge en prøvelsesattest ud over den udstedte gyldighedsperiode.

Når vi har modtaget jeres ansøgning, kan vi ikke betale gebyret retur, hvis I på et senere tidspunkt ønsker at trække jeres ansøgning tilbage.

Mulighed for genoptagelse af sag på grund af COVID-19

Når Familieretshuset udsteder en prøvelsesattest i den nuværende situation, vil I samtidig blive vejledt om, at I kan have mulighed for at få genoptaget jeres ansøgning og få udstedt en ny attest.

Jeres ansøgning kan genoptages, hvis I ikke kan blive viet inden for attestens gyldighed på grund af indrejserestriktionerne i Danmark eller øvrige restriktioner i Danmark som følge af COVID-19.

Det betyder, at I skal henvende jer, når/hvis jeres attest er udløbet, uden at det har været muligt at blive viet på grund restriktioner i Danmark som følge af COVID-19.

I vil i de situationer få udstedt en ny attest.

Der skal ikke betales et nyt gebyr ved genoptagelse.

Vi henstiller til, at I – i  den nuværende situation – holder jer opdateret omkring eventuelle rejserestriktioner i Danmark og jeres bopælsland samt eventuelle andre særlige restriktioner, herunder lukning af offentlige myndigheder i forhold til COVID-19.

Vi beklager den ulejlighed ovenstående måtte medføre.

Alle aflyste møder erstattes af nye

Familieretshuset vil sikre, at borgere og familier, som har fået møder aflyst, får første mulige tid, når vi igen åbner for møder.

Familieretshuset følger løbende anbefalingerne fra Statsministeriet og sundhedsmyndighederne, og derfor ved vi på nuværende tidspunkt ikke, hvornår der igen kan åbnes for møder. Vi anbefaler, at man følger med her på hjemmesiden.

Familieretshuset beklager alle de uhensigtsmæssigheder, der opstår for børn og forældre og andre borgere i kølvandet på denne situation.

Redigeret 3. april 09.55.

English version af this news.