27. august 2020

Hvad sker der med samvær, når der er to ulige uger i træk?

Hvis forældrene har en samværsaftale, så gælder det, der står i aftalen. Forældrene kan altid aftale noget andet, hvis de er enige om det. Hvis de ikke er enige, kan der søges om en ændring af samværet, men det vil kræve væsentligt ændrede forhold.

Hvert fjerde år er det skudår, og det er det i 2020. En konsekvens af skudåret er, at der nogle gange ved årsskiftet forekommer to ulige uger i træk. Det er tilfældet ved årsskiftet 2020 / 2021. Den sidste uge i 2020 er uge 53, og den første uge i 2021 er uge 1. Men hvad sker der så med de aftaler, der regulerer, hvem der har samvær med børnene i lige og ulige uger?

Samvær i lige/ulige ugerDet korte svar er, at det, der står i samværsaftalen, det gælder. De fleste har aftaler om løbende samvær i henholdsvis lige/ulige uger. Det sker der ikke nogen ændringer i, selvom der i forbindelse med årsskiftet er to ulige uger i træk. Så har den forælder, der har børnene i ulige uger eventuelt børnene i to uger i træk.

Samvær hver anden weekend/ugeHvis forældrene har en aftale om løbende samvær hver 2. weekend eller hver 2. uge, uden angivelse af lige/ulige uger, så vil samværsugen derimod skifte i forbindelse med årsskiftet. Her betyder det ikke noget, at der er to ulige uger i træk.

Ændringer kan aftalesForældrene kan selvfølgelig aftale ændringer i samværet, hvis de er enige om det. Hvis de ikke er enige, kan de søge Familieretshuset om en ændring af samværet. Her vil Familieretshuset vurdere, om der er tale om væsentligt ændrede forhold, før der tages stilling til om ansøgningen kan behandles. Der kan bl.a. være tale om væsentligt ændrede forhold, hvis en forælder har aftenvagter i lige uger, og dette skifter, når der er to ulige uger efter hinanden.

Selvom de to ulige uger i træk kan betyde, at en forælder ikke ser børnene i en længere periode end sædvanligt, kan dette dog som udgangspunkt ikke føre til en enkeltstående ændring af samværet. Det udløser heller ikke erstatningssamvær for samværsforælderen.