Ældre nyhed: 28. juni 2021

Gode sommerferieråd til brudte familier

Familieretshuset har samlet fem gode råd til, hvordan I som skilsmisseforældre kommer bedst muligt igennem sommerferieperioden.

Gode råd til sommerferie i brudte familier

Der er ofte mange ønsker og forventninger knyttet til det at holde ferie med sine børn. Derfor kan konflikter om samvær blive forstærket eller opstå op til sommerferien. Opmærksomhed på jeres samarbejde og klare aftaler mellem jer er vigtige for at undgå konflikter.

Familieretshuset har derfor samlet fem gode råd til, hvordan I som forældre bedst muligt kan samarbejde og undgå konflikter omkring børnene i ferien.

Det gode forældresamarbejde er altafgørende for børn, hvis mor og far er gået fra hinanden. Det gælder naturligvis også i ferien. Som forældre er det jeres fælles ansvar, at sikre barnets trivsel – også i forbindelse med ferier.

Som skilte forældre skal I selv tilrettelægge ferier med jeres barn. Nogle vil gerne se barnet i alle ferier, hvorfor de deler alle ferier op. Det vigtigste er, at I får taget stilling til samvær i ferien. I kan som forældre som udgangspunkt selv aftale samværet omkring fællesbarnet, herunder rammerne og betingelserne for samværet.

Samarbejde – det betyder mest for børnene

Forældrenes samarbejde er det, der betyder allermest for skilsmissebørns trivsel. Det gælder også i sommerferien. Derfor begynder en vellykket sommerferie med et godt forældresamarbejde. I skal som forældre – sammen – tage ansvaret for fordelingen af ferien. Større børn kan spørges, men børnene skal aldrig vælge, hvem de vil holde ferie hos. Det kan bringe dem i en loyalitetskonflikt. Når I deler oplysninger om jeres ferieplaner med hinanden, skaber det tryghed for barnet og betyder, at barnet ikke skal bringe disse oplysninger videre. Det giver gode muligheder for, at I som forældre kan tale med jeres barn om ferien hos den anden, hvor I som voksne beholder ansvaret for planlægning.

Feriens længde

Tilrettelæg feriens længde efter barnets situation. Hvis barnet ikke er vant til at sove så mange nætter hos den ene forælder og generelt har svært ved at sove ude, kan to ferier af hver fire-fem overnatninger måske være en bedre løsning end én lang ferie. Barnets alder kan også være vejledende, da der naturligvis er forskel på ønsker og behov hos et lille barn og en teenager. Især små børn har brug for hyppig kontakt med begge forældre. Det gælder også i ferien.

Forbered barnet på ferierne og tal om dem efterfølgende

Tal med barnet om, hvornår ferien er, hvor lang den er, og hvad der skal ske. Både hos dig og hos den anden forælder. Det giver barnet ro. Støt op om barnets ferie med den anden forælder. Giv barnet mulighed for at glæde sig til ferien begge steder. Tal efterfølgende med barnet om alle de gode ferieoplevelser hos både dig og den anden forælder, så barnet oplever, at livet hænger sammen – også i ferien.

Tryghed og savn under ferien

Nogle børn kommer til at savne den anden forælder under ferien. Det er vigtigt, at I som forældre kan rumme og respektere barnets eventuelle savn. Det kan være en hjælp for barnet, hvis der er mulighed for kontakt til den anden forælder i løbet af ferien. Man kan eksempelvis aftale ringetider, hvor barnet kan få fat i den forælder, det ikke holder ferie med, hvis der er behov for det. Ringeaftaler kræver, at I begge samarbejder om det og fortæller barnet, at I har aftalt det. Hvis ikke vil barnet ofte være bekymret for at såre den ene forælder, når det ringer til den anden. Det kan belaste barnet.

Husk, at børn er forskellige

Det er vigtigt at respektere, at børn er forskellige. Selv om nogle børn har det godt med tre ugers sammenhængende ferie hvert sted, er det ikke sikkert, at alle børn trives med det. Omvendt kan en dejlig lang ferie med hver af forældrene uden for mange afbrydelser og skift være det, som børnene har brug for. Det er ikke nødvendigt at planlægge aktiviteter og rejser hele tiden. For små børn er 'små oplevelser' ofte det bedste. Hvis børn holder ferie ved både mor og far, kan de have brug for dage, hvor de bare er hjemme og kan slappe af eller være sammen med venner.

Du kan også få svar på flere spørgsmål ift. samvær i sommerferien her: https://familieretshuset.dk/nyheder/samvaer-i-sommerferien