20. december 2018

Gode erfaringer med samarbejdskursus for skilte forældre

Over 3.000 forældrepar i Region Syddanmark har deltaget i samarbejdsforløb for forældre, som er gået fra hinanden. Evalueringen viser, at kurserne har styrket forældrenes samarbejde og mindsket konfliktniveauet.

Det kan være svært at være forældre sammen, når man ikke længere er - sammen. I en treårig periode har Statsforvaltningen derfor som et forsøg tilbudt nyskilte forældre et særligt samarbejdsforløb, "Forældre sammen - hver for sig". Her har forældre, som er gået fra hinanden, fået undervisning i, hvordan de bedst kan samarbejde, håndtere konflikter og støtte deres børn gennem et familiebrud.

"Det er i høj grad børnene, der betaler prisen, hvis forældre modarbejder hinanden og har et højt konfliktniveau efter en skilsmisse. Derfor har der gennem hele forløbet været fokus på barnets trivsel, og hvordan forældrene bedst muligt forstår og hjælper deres børn - både sammen og hver for sig," siger kontorchef i Statsforvaltningen Kirsten Rosenkilde Olsen.

Projektet "Forældre sammen - hver for sig" er finansieret af satspuljen og har siden 1. januar 2016 været et fast tilbud til alle skilte forældre, der henvendte sig for første gang i Statsforvaltningen i Odense og Aabenraa. I alt har mere end 3.000 forældrepar deltaget i hele eller dele af projektet. Forældrene er blevet tilbudt enten et 12 timers kursus i tre moduler samt opfølgende samtaler eller et individuelt samtaleforløb.

Forældre lærer at tage børnenes perspektiv

"Mange forældre har oplevet, at det hjælper på deres forhold, når de får støtte til at tale sammen og ikke mindst til at forstå deres børns situation. Forældrene har for eksempel lært om, hvad der kan være særligt svært for børnene, og hvad de som forældre kan gøre for at håndtere det," siger Kirsten Rosenkilde Olsen.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - har evalueret effekten af projektet, og konklusionen er, at de forældre, som har deltaget, generelt oplever, at de har fået bedre redskaber til at støtte deres børn. På længere sigt oplever forældrene også i højere grad enighed om samværet, og der er mindre sandsynlighed for, at de ender med en juridisk afgørelse i retten. Især forældre med et højt konfliktniveau har efter forløbet et markant bedre samarbejde, ligesom børnene i sager med højkonflikt får forbedret deres trivsel væsentligt.

"Det viser, at det betaler sig at investere i forældresamarbejdet. Både for de voksne og for børnene. Den viden, vi tager med os fra forsøgsprojektet, vil vi bygge videre på i det nye familieretlige system, hvor netop børnenes trivsel er fundamentet i det nye Familieretshus," siger Kirsten Rosenkilde Olsen.

Fakta:

  • "Forældre sammen - hver for sig" er et projekt, som er blevet tilbudt på forsøgsbasis til skilte forældre (tidligere gifte, tidligere samlevende samt forældre, der har fået børn uden at have boet sammen) i Statsforvaltningens afdelin­ger i Odense og Aabenraa. Projektet har kørt fra 1. januar 2016 til 31. december 2018,
  • "Forældre sammen - hver for sig" er finansieret af satspuljen. Konceptet for projektet er udviklet af Center for Familieudvikling. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har over en treårig periode evalueret effekten af projektet.
  • Over 3.000 forældrepar har deltaget i dele af eller hele projektet.
  • Hovedformålet med "Forældre sammen - hver for sig" har været at hjælpe forældrene med at opbygge deres samarbejdsrelation, reducere konfliktniveauet og forbedre deres evne til at støtte deres børn.
  • Et andet formål med indsatsen har været, at færre sager om forældreansvar ender med juridisk behandling i Statsforvaltningen eller ved domstolene.
  • Den 1. april 2019 gennemføres en stor reform af det familieretlige system, hvor Statsforvaltningen erstattes af Familieretshuset. Erfaringer fra satspulje-projektet bliver inddraget i det videre arbejde.

Evalueringen viser:

  • 49 procent af forældrene i projektet svarer et år efter starten på deres sag, at de har fået større forståelse for deres børns reaktioner, mens det samme kun gælder for 32 procent af forældrene, der ikke har deltaget i projektet.
  • 63 procent af de højkonflikte forældre, der har deltaget i kursusforløbet, oplever et lavere konfliktniveau efter et år. Det samme gælder 42 procent af de forældre med højt konfliktniveau, der ikke deltog i "Forældre sammen - hver for sig".
  • 25 procent af forældrene, der har deltaget i projektet, ender med at få en juridisk afgørelse i Statsforvaltningen eller retten, mens det samme gælder for 36 procent af de forældre, der ikke har deltaget i projektet.
  • Forældrene oplever også, at deres børns trivsel bliver bedre i løbet af den periode, hvor sagen er under behandling i Statsforvaltningen. Denne forbedring kan dog ikke alene tilskrives "Forældre sammen - hver for sig", da trivslen også stiger blandt børnene uden for projektet.