Ældre nyhed: 23. februar 2021

Fokus på sikkerhed ved møde i Familieretshuset

For at skærpe sikkerheden for Familieretshusets medarbejderne og de borgere, der kommer til møde, vil Familieretshuset bede om at kigge større tasker eller rygsække igennem før mødestart.

Hvis der er medbragt genstande, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, skal dette inden mødet afleveres til vagten eller anbringes i en nøgleboks.

Hverken medarbejdere eller vagten kan uden borgerens samtykke kigge i tasker eller tage noget ud af taskerne.