6. april 2022

Flere selvbetjeningsløsninger virker ikke på Familieretshusets hjemmeside

En række selvbetjeningsløsninger virker i øjeblikket ikke på Familieretshusets hjemmeside, men vi arbejder på at løse problemet.

Du kan i stedet benytte dig af vores PDF-blanketter.

De selvbetjeningsløsninger, som i øjeblikket er ude af drift er følgende:

 • Fastsættelse af uddannelsesbidrag
 • Ændring af uddannelsesbidrag
 • Indsigelses- og klageskema
 • Anmodning om rådgivnings- og afklaringssamtale
 • Anmodning om samarbejdskursus
 • Ansøgning om deltagelse i børnegruppe
 • Klageskema
 • Ansøgning om ægtefællebidrag
 • Enighedsansøgning om fastsættelse af børnebidrag
 • Få adgang til 'Samarbejde Efter Skilsmisse'
 • Godkendelse som adoptant
 • Ophør af delt bopæl
 • Registrering af delt bopæl
 • Vi er enige om at få fælles forældremyndighed
 • Vi er enige om ikke længere at have fælles forældremyndighed og om, hvem af os der fremover skal have forældremyndigheden alene
 • Vi er enige om, at den af os, der har forældremyndigheden nu, overfører forældremyndigheden til den anden forælder, som så har forældremyndigheden alene
 • Anmodning om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling
 • Registrering af medmoderskab (barnet er dødfødt eller død kort efter fødslen)
 • Familieadoption
 • Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab
 • Omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab
 • Ansøgning om godkendelse som adoptant
 • Fælles ansøgning til adoption af registreret partners barn fra fødslen