Ældre nyhed: 4. februar 2021

Familieretshuset tilbyder videomøder

Det er muligt at bede om et videomøde i stedet for et fysisk møde i Familieretshuset. Tilbuddet gælder udvalgte mødetyper.

Muligheden for at skifte det fysiske møde ud med et videomøde er et tilbud til borgere, der skal til ét af følgende møder i Familieretshuset:

  • Familiemægling
  • Familieretlig udredning
  • Børnesagkyndig rådgivning
  • Rådgivning- og afklaringssamtale
  • Møde vedrørende barnets initiativret

Baggrunden for at ønske et videomøde er underordnet, men det kan være særlig gavnligt i situationer med covid-19 hjemmeisolation eller andre situationer afledt af covid-19.

Alle vilkårsforhandlinger er på nuværende tidspunkt ændret til videomøder grundet covid-19. Her kan ikke ønskes et fysisk møde.

Alle mødedeltagere skal være enige om videomødeform

For at ændre et fysisk møde til et videomøde kræver det, at alle mødedeltagere kan og vil deltage via videoløsningen. Det gælder for begge forældre samt eventuelle bisiddere. Dette skal afklares individuelt, før I henvender jer til Familieretshuset med ønske om at ændre et fysisk møde til et videomøde.

Hvis der er tale om separate møder, hvor forældre ikke deltager sammen, kræver det ikke enighed mellem forældrene. Den ene forælder kan godt komme ind til et fysisk møde, mens den anden forælder får et videomøde.

Kontakt Familieretshuset senest 7 arbejdsdage før mødet

Hvis er I enige om, at I ønsker at ændre jeres møde til et videomøde, skal I kontakte Familieretshuset senest 7 arbejdsdage inden, mødet skal afholdes.

Ring venligst på telefonnummer 72 56 71 00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 08:00 og kl. 10:00, torsdag mellem kl. 12:00 og kl. 14:00.

Hvad kræver det at deltage i et videomøde?

For at kunne deltage i et videomøde skal alle mødedeltagere have en computer eller en iPad/tablet til rådighed med adgang til internet. Det er desværre ikke muligt at deltage via en telefon. For at deltage i et videomøde kræver det også, at alle mødedeltagerne har NemID.

Anvendes en computer til videomøde, så er det vigtigt, at den har enten indbygget kamera eller et eksternt webcam tilkoblet. Familieretshuset skal kunne se, hvem der deltager i mødet.

Bisiddere, Advokater og Tolke

Hvis der skal deltage bisiddere, advokater eller tolke, skal disse ligeledes have adgang til computer eller Ipad/tablet med internetforbindelse og kamera/webcam.

Bisiddere skal logge på med deres personlige NemID. Advokater og tolke kan logge på med Medarbejdersignatur.