Ældre nyhed: 4. februar 2021

Fa­mi­li­e­rets­hu­set til­by­der vi­deo­mø­der

Det er muligt at bede om et videomøde i stedet for et fysisk møde i Familieretshuset. Tilbuddet gælder udvalgte mødetyper.

Muligheden for at skifte det fysiske møde ud med et videomøde er et tilbud til borgere, der skal til ét af følgende møder i Familieretshuset:

  • Familiemægling
  • Familieretlig udredning
  • Børnesagkyndig rådgivning
  • Rådgivning- og afklaringssamtale
  • Møde vedrørende barnets initiativret

For vilkårsforhandlinger (separation- og skilsmissesager) gælder det fra 1. september 2021, at alle møder som udgangspunkt afholdes som videomøder.

Alle mødedeltagere skal være enige om videomødeform

For at ændre et fysisk møde til et videomøde kræver det, at alle mødedeltagere kan og vil deltage via videoløsningen. Det gælder for begge forældre samt eventuelle bisiddere. Dette skal afklares individuelt, før I henvender jer til Familieretshuset med ønske om at ændre et fysisk møde til et videomøde.

Hvis der er tale om separate møder, hvor forældre ikke deltager sammen, kræver det ikke enighed mellem forældrene. Den ene forælder kan godt komme ind til et fysisk møde, mens den anden forælder får et videomøde.

Kontakt Familieretshuset senest 7 arbejdsdage før mødet

Hvis er I enige om, at I ønsker at ændre jeres møde til et videomøde, skal I kontakte Familieretshuset senest 7 arbejdsdage inden, mødet skal afholdes.

Ring på telefonnummer 72 56 71 00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 08:00 og kl. 10:00, torsdag mellem kl. 12:00 og kl. 14:00.

Hvad kræver det at deltage i et videomøde?

For at kunne deltage i et videomøde skal alle mødedeltagere have en computer, iPad/tablet eller iPhone/smartphone til rådighed med adgang til internet. Det er også påkrævet, at alle mødedeltagerne har NemID.