6. december 2019

Familieretshuset tager stadig imod adoptionsansøgninger

Ansøgere, der ønsker at blive godkendt som adoptanter, skal fortsat sende deres ansøgninger ind til Familieretshuset.

DIA (Danish International Adoption) stopper ind til videre med at tage nye adoptanter ind til international adoption. Denne beslutning har ikke betydning for godkendelsesprocessen i Familieretshuset. Vi behandler fortsat – og på samme vilkår som hidtil – ansøgninger om at blive godkendt som adoptant.

Det er først efter en godkendelse i fase 1, at ansøgerne påvirkes af DIA’s midlertidige stop. Ansøgerne kan – så længe DIA har stop for at tage imod nye ansøgere – alene optages på den nationale venteliste til børn, der bortadopteres i Danmark. Dette er gebyrfrit.

Familieretshuset kan ikke udtale sig om den politiske proces, men social- og indenrigsminister Astrid Krag har til medier oplyst, at Folketinget er i gang med at analysere, hvordan det fremtidige adoptionssystem skal se ud. Ministeren forventer, at analysen vil være klar i løbet af december, hvorefter hun i første halvdel af 2020 vil drøfte løsningsforslag med de øvrige partier i Folketinget.